Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2013
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Macbeth, ZHZ 2013
16/2013/OZ
6 001,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
21. Máj 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2002091
3 606,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí priestoru na zverejnenie informácií
2013015
3 600,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2001893
10 411,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
11. Marec 2013
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Onegin
8/2013/OZ
3 000,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
30. Január 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2001439
3 115,20 € MARKÍZA -SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
30. Január 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2001264
9 369,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
17. Január 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2001207
6 717,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
7. November 2012
Obchodná zmluva
77/2012
12 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
8. Október 2012
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Perníková chalúpka
25/2012/OZ
3 000,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
14. September 2012
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2000743
13 576,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
5. September 2012
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
1257/2012
180,00 € Markíza - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
6. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí reklamných služieb na Markízatexte
2012089
1 536,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. Jún 2012
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmových diel
ZM2000549
2 584,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
19. Marec 2012
Koprodukčná zmluva
27/2012
420 000,00 € MARKIZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. a noemo, s.r.o. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
12. Marec 2012
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM21000873
3 014,40 € Markíza - Slovakia, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
5. Marec 2012
Zmluva o nájme
12/2012 K NR SR
11 327,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
28. Február 2012
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM21001095
963,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Február 2012
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmového diela
ZM21000711
1 532,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Február 2012
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmového diela
ZM21000832
963,60 € Markíza - Slovakia, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska