Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2013
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2003285
43 730,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. November 2013
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_KDI-ZML-40-2013_2013
0,00 € MaRKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. November 2013
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
418/UNB/2013
208,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11. Október 2013
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Verdi
24/2013/OZ
3 900,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
7. Október 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2002895
4 059,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Október 2013
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2002728
8 418,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
19. August 2013
Zmluva o technickom zabezpečení výroby televízneho programu
ZM2002737
4 800,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. August 2013
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-27-2013_2013
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Jún 2013
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmových diel
ZM2002246
15 499,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Jún 2013
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Macbeth, ZHZ 2013
16/2013/OZ
6 001,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
21. Máj 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2002091
3 606,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí priestoru na zverejnenie informácií
2013015
3 600,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2001893
10 411,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
11. Marec 2013
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Onegin
8/2013/OZ
3 000,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
30. Január 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2001439
3 115,20 € MARKÍZA -SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
30. Január 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2001264
9 369,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
17. Január 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2001207
6 717,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
7. November 2012
Obchodná zmluva
77/2012
12 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
8. Október 2012
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Perníková chalúpka
25/2012/OZ
3 000,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
14. September 2012
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2000743
13 576,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska