Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2016
Zmluva o nájme
APZ_ZM_APZ-KV-1-031-2016_2016
250,00 € Markíza Slovakia, s. r. o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
10. August 2016
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-26-2016_2016
0,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Jún 2016
Zmluva o dielo a licenčná zmluva (270.818/2016-OKOM)
1130000633
80 042,40 € Markíza - Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Apríl 2016
Obchodná zmluva Vysielanie tv spotu Nemé tváre
11/2016/OZ
3 010,00 € Markíza - Slovakia, spol. s r. o. Štátna opera
15. Marec 2016
Kúpno-predajná zmluva
14032016
0,00 € Markíza-Slovakia s.r.o. Spojená škola, Bratislava
14. Marec 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2010258
21 110,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Marec 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2010184
4 454,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1. Marec 2016
Obchodná zmluva Vysielanie tv spotu Jánošík
5/2016/OZ
3 010,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
17. Február 2016
Zmluva o nájme
APZ_ZM_PA-ETU-1-2016_2016
250,00 € Markíza Slovakia s.r.o Akadémia Policajného zboru v Bratislave
29. Január 2016
Zmluva na nákup vysielacieho času medzi MDVRR a Markíza-Slovakia s.r.o.
50/A800/2016
2 400 000,00 € Markíza-Slovakia spol. s r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Január 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2009773
2 078,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Január 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2009623
4 488,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Január 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2009470
816,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Január 2016
Zmluva o nájme
APZ_ZM_PA-ETU-25-041-2015_2015
250,00 € Markíza Slovakia s.r.o Akadémia Policajného zboru v Bratislave
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí priestoru na zverejnenie informácií o výhrach na Markízatexte
2015149
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. December 2015
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2009373
8 275,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. December 2015
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2009159
10 684,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. December 2015
Zmluva o nájme
APZ_ZM_PA-ETU-25-037-2015_2015
750,00 € Markíza Slovakia s.r.o Akadémia Policajného zboru v Bratislave
4. December 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
1395/2015
599 760,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad vlády SR
25. November 2015
Zmluva o nájme
APZ_ZM_PA-ETU-25-036-2015_2015
300,00 € Markíza Slovakia s.r.o Akadémia Policajného zboru v Bratislave