Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2012
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmových diel
ZM2000549
2 584,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
19. Marec 2012
Koprodukčná zmluva
27/2012
420 000,00 € MARKIZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. a noemo, s.r.o. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
12. Marec 2012
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM21000873
3 014,40 € Markíza - Slovakia, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
5. Marec 2012
Zmluva o nájme
12/2012 K NR SR
11 327,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
28. Február 2012
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM21001095
963,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Február 2012
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmového diela
ZM21000711
1 532,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Február 2012
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmového diela
ZM21000832
963,60 € Markíza - Slovakia, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Február 2012
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii
ZM21000840
6 079,20 € Markíza - Slovakia, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
26. Október 2011
Dodatok č.1 k zmluve č.21/260/2011 o poskytnutí dotácie
3767/2600/2011
0,00 € Markíza-Slovakia, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
6. Október 2011
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmového diela
ZM21000361
1 498,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
6. Október 2011
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmového diela
ZM21000362
1 633,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
23. August 2011
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM21000291
1 986,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
2. August 2011
Zmluva o poskytnutí odplatnej služby
KRPZ-BA_ZM_ORP-BA4-PP-241-2011_2011
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
29. Jún 2011
Obchodná zmluva
53/2011
79 982,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
29. Apríl 2011
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM21000126
5 943,46 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
10. Február 2011
Poskytnutie dotácie
21/260/2011
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Bratsilava MDVRR SR