Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2015
Zmluva na vysielanie reklamy v TV Markíza, Doma a Dajto
1615/2015
46 300,94 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
23. November 2015
Zmluva na vysielanie reklamy v TV Markíza, Doma a Dajto
1616/2015
8 360,48 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
23. November 2015
RÁMCOVÁ OBCHODNÁ ZMLUVA
1614/2015
65 593,70 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
6. November 2015
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2008901
1 759,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. November 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve na nákup vysielacieho času zo dňa 13.08.2015
3229/PopVaT/2015
0,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
15. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
502/2015-120/MPRV SR
390 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Október 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
3184/PopVaT/2015
72 199,32 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
30. September 2015
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2008457
3 580,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2015
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2008458
1 272,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. August 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
3024/PopVaT/2015
110 805,80 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
17. August 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
3025/PopVaT/2015
50 404,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
10. August 2015
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-21-2015_2015
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Júl 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 113/2015/5.4
113/2015/5.4
Doplnená
960 000,00 € "MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
15. Júl 2015
Obchodná zmluva
182
0,00 € Markíza-Slovakia, spol.s.r.o. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
25. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_KDI-ZML-15-2015_2015
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
230/2015-900/MPRV SR
180 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2015
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2007904
7 708,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2015
Agreement
ZM2007538
37 800,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Apríl 2015
Zmluva o nákupe vysielacieho času v TV Markíza
170/2015-120/MPRV SR
120 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Marec 2015
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Maria Stuarda
11/2015/OZ
3 028,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera