Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
Obchodná zmluva Vysielanie TV spotu Andrea Chéniera OZ + ZMS
15/2023/OZ
3 600,00 € Markíza - Slovakia Štátna opera
28. Apríl 2023
Zmluva na nákup vysielacieho času
765/A230/2023
558 090,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o Ministerstvo dopravy SR
30. Marec 2023
Rámcová dohoda na nákup vysielacieho času
153/2023
368 400,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
94/2023/MPRVSR-140
66 000,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Február 2023
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-19/2023
84 323,48 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
4. Január 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU č. 4214/2022
4214/2022
185 500,00 € MARKÍZA- Slovakia, spol. s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27. December 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o zabezpečení odvysielania komunikátov
2022135
203 569,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. December 2022
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022127
Doplnená
953 431,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. December 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022128
Doplnená
4 242 999,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1105/2022/MPRVSR-140
66 000,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2022
Prenájom
22/469
1 900,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA spol.s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
3. November 2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-260/2022
207 088,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
19. Október 2022
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ v RELÁCII
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ V RELÁCII
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Súkromná spojená škola, Biela voda
10. Október 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2030044
2 006,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Október 2022
ZMLUVA NA NÁKUP REKLAMNÉHO PRIESTORU
857/2022
168 632,88 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad vlády SR
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
SAŽP SRP/2022/181
131 022,56 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
26. Júl 2022
Dohoda č. 126/2022/TANAP o využívaní lesnej cesty
81/2022/TANAP
0,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
22. Júl 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2029314
2 414,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. Júl 2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
1297/AE00/2022
1 800 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1. Júl 2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-180/2022
108 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL