Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2020
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela NAJKRAJŠIE VIANOCE a o vysielaní súvisiacich komunikátov
2020191
552 789,60 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-75/2020-900
66 807,45 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
28. Október 2020
ZMLUVA O MEDIÁLNEJ SPOLUPRÁCI
Č. KaMO-17-8/2020
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo obrany SR
19. Október 2020
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2024648
5 318,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-64/2020-900
Doplnená
375 535,20 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
11. September 2020
2x vstup v televíznom vysielaní
obj_82_2020
3 500,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. August 2020
Zmluva o spolupráci a odvysielaní komunikátov
2020138
Doplnená
421 247,33 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. August 2020
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2024121
1 296,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. August 2020
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2024120
1 725,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
21. August 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5667
Doplnená
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18. August 2020
Nákup vysielacieho času na TV Markíza,Doma,Dajto
859/BB22/2020
162 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Júl 2020
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2023890
3 302,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 801/2019-3/2.1.3
12 500,00 € Markíza - Slovakia spol. s r.o. Audiovizuálny fond
11. Jún 2020
poskytnutie vysielacieho času na TV Markiza,Doma,Dajto
562/BB22/2020
66 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA,spol.s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. Jún 2020
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2020090
Doplnená
741 991,90 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Zmluva číslo SEP-OO-2020/003266-001 na nákup vysielacieho času
SEP-OO-2020/003266-001
55 800,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Apríl 2020
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2022969
1 104,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Apríl 2020
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2022990
729,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Apríl 2020
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2022989
960,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Marec 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
SAŽP ORP/2020/70
120 748,32 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia