Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2020
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času č. SAŽP ORP/2020/32
SAŽP ORP/2020/32
Doplnená
366 257,82 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
19. Február 2020
Zmluva číslo SEP-OO-2020/002816-023 na nákup vysielacieho času
SEP-OO-2020/002816-023
108 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Február 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve číslo SEP-OO-2019/003007-004 na nákup vysielacieho času
SEP-OO-2019/003007-004 na nákup vysielacieho času
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. Január 2020
Licenčná zmluva
222/2019/UCM
0,00 € Markíza - Slovakia, spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Január 2020
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2022250
1 920,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Január 2020
LICENČNÁ ZMLUVA
447/FTF/2019
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol .s.r.o. Vysoká škola múzických umení
30. December 2019
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2019180
900 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. December 2019
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2019181
Doplnená
360 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. December 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
835/AE00/2019
1 680 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16. December 2019
Zmluva o nákupe mediálneho priestoru uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s primeraným použitím príslušných ustanovení Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
548/2019/MPRVSR-120
126 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. December 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2022066
24 748,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2. December 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2022064
1 922,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. November 2019
poskytnutie vysielacieho času na TV Markiza,Doma,Dajto za účelom zimnej spotovej kampane
777/BB22/2019
120 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA,spol.s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21. November 2019
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
21104/2019
239 400,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12. November 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 115/2019/SFS
115/2019/SFS
Doplnená
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
12. November 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2021633
4 152,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. November 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2021631
3 465,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. November 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1142/2019
202 687,14 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela VIANOČNÝ ZÁZRAK
2019156
234 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. Október 2019
Zmluva číslo SEP-OO-2019/003007-004 na nákup vysielacieho času
Zmluva číslo SEP-OO-2019/003007-004
253 920,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)