Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2022064
1 922,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. November 2019
poskytnutie vysielacieho času na TV Markiza,Doma,Dajto za účelom zimnej spotovej kampane
777/BB22/2019
120 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA,spol.s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21. November 2019
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
21104/2019
239 400,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12. November 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 115/2019/SFS
115/2019/SFS
Doplnená
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
12. November 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2021633
4 152,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. November 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2021631
3 465,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. November 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1142/2019
202 687,14 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela VIANOČNÝ ZÁZRAK
2019156
234 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. Október 2019
Zmluva číslo SEP-OO-2019/003007-004 na nákup vysielacieho času
Zmluva číslo SEP-OO-2019/003007-004
253 920,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. Október 2019
Obchodná zmluva Vysielanie TV spotu EVA
32/2019/OZ
2 668,00 € Markíza-slovakia spol. s r. o Štátna opera
27. September 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
935/2019
400 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
12. September 2019
Rámcová dohoda na nákup vysielacieho času
629/2019
360 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
6. September 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1163/2019
1 200 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Úrad vlády SR
21. August 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 829/2019
829/2019
Doplnená
600 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
12. August 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU č. 753/2019
753/2019
Doplnená
418 049,76 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19. Júl 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2020733
3 979,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-15-2019_2019
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (KR PZ v Bratislave)
16. Júl 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela HVIEZDNA CESTA
2019103
234 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Jún 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
376/2019
200 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. Máj 2019
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2020254
7 833,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska