Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2021
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021159
Doplnená
1 157 000,24 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. November 2021
Licenčná zmluva a zmluva o výrobe a vysielaní súvisiacich komunikátov
2021140
240 194,28 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. Október 2021
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2027392
4 756,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Október 2021
vstupy TELERÁNO
obj_186_2021
2 100,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17. September 2021
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2027320
1 809,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. August 2021
ZMLUVA O NÁJME APZ-KV-1-015/2021
APZ-ZM-APZ-KV-1-015-2021/2021
250,00 € Markíza Slovakia, s. r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
10. August 2021
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 0469/2021
0469/2021
408 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. August 2021
ZMLUVA NA ZARADENIE A ODVYSIELANIE KOMUNIKÁTOV
2021/097
1 080 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo financií SR
5. August 2021
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-30/2021
724 424,96 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. SLOVAKIA TRAVEL
14. Júl 2021
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2026933
1 574,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Jún 2021
Rámcová dohoda na nákup vysielacieho času
ZML_373_2021
720 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
24. Máj 2021
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021047
Doplnená
734 049,71 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Máj 2021
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021048
2 952 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Máj 2021
Zmluva na nákup vysielacieho času
984/2021
Doplnená
1 260 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Marec 2021
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2025969
998,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2021
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2025686
816,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. Február 2021
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času č. 82/OKNP-Z/2021
82/OKNP-Z/2021
150 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Január 2021
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2025210
1 910,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. December 2020
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2020221
1 049 368,80 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. December 2020
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2020205
1 464 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.