Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2029315
1 142,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Jún 2022
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve na distribúciu programových služieb zo dňa 01.07.2021
2022/30
0,00 € Markíza-Slovakia, spol. s r. o. Vodohospodár Makov spol. s r. o.
30. Máj 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
149-2022
9 820,80 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Máj 2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-123/2022
664 060,08 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
17. Máj 2022
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve na distribúciu programových služieb
25/2022
0,00 € Markíza - Slovakia spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
31. Marec 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2028795
8 112,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Marec 2022
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností
SNM-MČK-INÉ-2022/293
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
29. Marec 2022
Rámcová dohoda na nákup vysielacieho času
247/2022
Doplnená
288 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
10. Marec 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2022/276
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
8. Marec 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o zabezpečení odvysielania komunikátov
2022020
240 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Február 2022
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022014
488 896,61 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. Február 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2022/221
500,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
16. Február 2022
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2022/175
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
27. Január 2022
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2022/81
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
5. Január 2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-84/2021
144 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
23. December 2021
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021162
2 952 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2021
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021159
Doplnená
1 157 000,24 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. November 2021
Licenčná zmluva a zmluva o výrobe a vysielaní súvisiacich komunikátov
2021140
240 194,28 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. Október 2021
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2027392
4 756,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Október 2021
vstupy TELERÁNO
obj_186_2021
2 100,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.