Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2019
Rámcová dohoda na nákup vysielacieho času
629/2019
360 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
6. September 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1163/2019
1 200 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Úrad vlády SR
21. August 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 829/2019
829/2019
Doplnená
600 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
12. August 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU č. 753/2019
753/2019
Doplnená
418 049,76 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19. Júl 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2020733
3 979,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-15-2019_2019
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (KR PZ v Bratislave)
16. Júl 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela HVIEZDNA CESTA
2019103
234 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Jún 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
376/2019
200 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. Máj 2019
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2020254
7 833,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Máj 2019
Obchodná zmluva Vysielanie TV spotu Otello
16/2019/OZ
2 992,80 € Markíza-slovakia spol. s r. o Štátna opera
30. Apríl 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela Veľký plán
2019055
234 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Marec 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2019730
825,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Marec 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2019544
1 017,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Marec 2019
Dohoda č. SAŽP SFEÚ/2019/28
SAŽP SFEÚ/2019/28
149 040,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
7. Marec 2019
Dohoda č. SAŽP SFEÚ/2019/27
SAŽP SFEÚ/2019/27
504 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2019
Obchodná zmluva Vysielanie TV spotu Otello
8/2019/OZ
3 514,80 € Markíza-Slovakia Štátna opera
22. Február 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela Teleráno - "DO TOHO"
2019029
198 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. Január 2019
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2019327
1 372,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Január 2019
LICENČNÁ ZMLUVA
322/FTF/2018
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol .s.r.o. Vysoká škola múzických umení
9. Január 2019
LICENČNÁ ZMLUVA
324/FTF/2018
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol .s.r.o. Vysoká škola múzických umení