Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 28.02.2023
62/2024-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Čekanová
22. Február 2024
Dodatok k zmluve
0032-PRB/2023/D1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo dopravy SR
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 153
153
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Pipová
16. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0717202401
57/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
13. Február 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN 1471/26 v k. ú. Pečovská Nová Ves
125/2024
490,00 € Obec Pečovská Nová Ves Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
19/2024-3
3 800,00 € Obec Pečovská Nová Ves OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
19/2024-2
8 200,00 € Obec Pečovská Nová Ves Telovýchovná jednota SLOVAN Pečovská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 405/1, KN-C 406/2 k. ú. Pečovská Nová Ves
77/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves PhDr. Klaudia Komorníková
24. Január 2024
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
62/2024-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Fecko
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
62/2024-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Katarína Ižariková
18. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00141/2024-PKZO-B40020/24.00 Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves, okres Sabinov
00141/2024-PKZO-B40020/24.00
230,16 € Obec Pečovská Nová Ves Slovenský pozemkový fond
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1210/2024-M_ODFSS
61 848,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 405/1 v k.ú. Pečovská Nová Ves
48/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves PhDr. Klaudia Komorníková
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
19/2024-1
1 500,00 € Obec Pečovská Nová Ves OZ TJ "OROL" Pečovská Nová Ves
4. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2020-004024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-9
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Husárová
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-10
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Bilý
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-5
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Libuša Červeňáková
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Zdenko Červeňák
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-8
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Gabčo