Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 361/2024
361/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Gabriela Kerestešová
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 167/2024
167/2024
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Želinská
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 232/2024
232/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Danka Jurčenková
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 889/2024
889/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Juraj Kochan
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 297
297
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mgr. Viera Horňáková
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 624/2024
624/2024
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves Janka Lichvárová
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 236/2023
236/2023
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Želinská
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 527/2024
527/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Ižariková
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2023
128/2023 - HM
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marta Volanská
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 888/2024
888/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Novický
19. Október 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-12
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ján Matia
17. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231012003
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. Október 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-11
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Imrich Dujava
5. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0032-PRB/2023
831 910,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0033-PRB/2023
51 540,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo dopravy SR
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/7/2023
857/7/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Šašala, Mária Šašalová
3. Október 2023
Zmluva o nájme
473/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves GMT development, s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/2/2023
857/2/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Franko
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/10/2023
857/10/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dávid Kochan, Martina Kochanová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/6/2023
858/6/2023
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Soňa Hatalová