Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Zmluva o úhrade časti nákladov súvisiacich s vykonávaním územných konaní a stavebných konaní
191/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mesto Svidník
28. Marec 2023
Zmluva o úhrade časti nákladov súvisiacich s výkonávaním územných konaní a stavebných konaní
ZML_044/2023
120,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mesto Svidník
23. Marec 2023
Zmluva o výkone správy majetku VV
150/16/2023/závod PO - Obec Pečovská Nová Ves
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 965
965
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Hermína Bilá
20. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 962
962
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Helena Chovancová
16. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
0319/VSD/2023
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
9. Marec 2023
Zmluva o nájme pozemku
165/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Monika Feriová
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času
53/2023
480,00 € Obec Pečovská Nová Ves Obec Jakubova Voľa
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času
ZML - 2023/13
480,00 € Obec Pečovská Nová Ves Obec Jakubova Voľa
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-5
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Čekanová
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anton Čekan
24. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38
38
29,88 € Obec Pečovská Nová Ves Iveta Kalnassyová
24. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/37/054/148
2 467,02 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2023
1/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves ECCE MEDICA, s.r.o.
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
32/2023-3
3 800,00 € Obec Pečovská Nová Ves OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
32/2023-2
8 200,00 € Obec Pečovská Nová Ves Telovýchovná jednota SLOVAN Pečovská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1713/2023-M_ODFSS
52 212,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Január 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 23.02.2022
41/2023-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Kvašňáková
31. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 4/2023
4/2023
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves MEDI - INFANS, s.r.o.
31. Január 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 22.03.2022
41/2023-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ivana Vaľušová