Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 988
988
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kochanová Jaroslava
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 875/2022
875/2022
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 455/2023
455/2023 - HM
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 890/2024
890/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Barbora Semančíková
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 749
749
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Igor Dzurilla
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 798/2024
798/2024
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marta Angelovičová
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 60/2023
60/2023
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Emília Fedorčáková
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 604/2023
604/2023
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Ľoch
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 90
90
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Igor Dzurilla
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55/2024
55/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Gajdová
31. Október 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-13
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Helena Dujavová
30. Október 2023
Kúpna zmluva
497/2023
264,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Leššo
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 636/2024
636/2024
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves JUDr. Stanislav Ižarik
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 185/2024
185/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Hrabčáková
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231017073
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 804/2024
804/2024
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Jurčíková
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 821/2024
821/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Jurčíková
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 412/2024
412/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Kováč
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2024
8/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Zubrický
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 770/2024
770/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Jurčíková