Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/11/2023
857/11/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Čekanová, Zdenko Čekan
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/1/2023
858/1/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Batromijová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/2/2023
858/2/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matej Beliš
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/8/2023
858/8/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Michaela Palenčárová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/5/2023
857/5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Klára Reištetterová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/8/2023
857/8/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Patrik Majdák
2. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/308/2023
700/308/2023/ZZ
1 321 814,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
2. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/309/2023
700/309/2023/ZZ
133 679,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/7/2023
858/7/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Adam Stracenský
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/9/2023
858/9/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kristína Hrabčáková, Marek Hrabčák
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/4/2023
858/4/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jolana Nehilová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/6/2023
857/6/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Kochan
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/3/2023
857/3/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dávid Guľaša
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/10/2023
858/10/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Daniela Kožárová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/5/2023
858/5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Adamko, Sabina Adamková
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/9/2023
857/9/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Novák, Zuzana Nováková
29. September 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-10
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 970
970
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves Patrik Kollár
27. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch KN-C 1470/4, KN-C 1470/5, KN-E 785/2 v k.ú. Pečovská Nová Ves
219/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Ján Hanušovský
25. September 2023
zmluva o úvere
700/308/2023
1 016 780,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania