Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 3/2023
3/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves LEKÁREŇ Hlavná 79, s.r.o.
27. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 5/2023
5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Bc. Viera Bujňačková
27. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2/2023
2/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves MUDr. Igor Hamžík
16. Január 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Verešpejová
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
32/2023-1
1 540,00 € Obec Pečovská Nová Ves OZ TJ "OROL" Pečovská Nová Ves
12. Január 2023
Dohoda o zániku nájmu bytu
614/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Gabčo
9. Január 2023
Zriadenie záložného práva
0007-PRB/2022/Z
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. Január 2023
Nájomná zmluva č. 03067/2022-PNZ -P40977/22.00 - Obec Pečovská Nová Ves
03067/2022-PNZ -P40977/22.00
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Slovenský pozemkový fond
2. Január 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/12/2023
857/12/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marcela Čarnocká
28. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 1152/2, C KN 1152/13, C KN 1101/29 k. ú. Pečovská Nová Ves
626/2022
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves RM GROUP SK s.r.o.
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-5
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Libuša Červeňáková
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Bilý
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-11
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Bilý
27. December 2022
Zmluva o nájme pozemku
382/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Kalejová
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-10
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Bilý
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-13
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štefan Červeňák
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Zdenko Červeňák
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Róbert Bilý
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-7
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Roman Bilý
27. December 2022
Zmluva o nájme unimobunky
613/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kristián Feri