Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-8
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Semančíková
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-7
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Karol Semančík
10. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 780/65, C KN 780/68 k. ú. Pečovská Nová Ves
294/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martina Hermanovská
9. Máj 2023
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka č. ZoP/2023/212-PP - Pečovská Nová Ves, 4 BD - NN vedenie
ZoP/2023/212-PP
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
2. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 0319/VSD/2023 zo dňa 14.03.2023
0319/VSD/2023-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
2. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
0436/VSD/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
26. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/37/054/2158
3 969,28 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme
249/2023-2
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Michala Giňová
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme
249/2023-4
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štefan Bilý
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme
249/2023-3
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Monika Bilá
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme
249/2023-1
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Gabriela Gabčová
14. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-6
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Zuzana Zakuťanská
13. Apríl 2023
Dohoda o zániku nájmu bytu
244/2023-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Gabriela Gabčová
13. Apríl 2023
Dohoda o zániku nájmu bytu
244/2023-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Monika Bilá
13. Apríl 2023
Dohoda o zániku nájmu bytu
244/2023-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štefan Bilý
13. Apríl 2023
Dohoda o zániku nájmu bytu
244/2023-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Bilá
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93
553 585,86 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pečovská Nová Ves
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štatistický úrad SR
30. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/37/054/527
Doplnená
3 080,70 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 966
966
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Jana Zborovská