Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-8
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Gabčo
29. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 991
991
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dugas Blažej
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Olina Červeňáková
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-19
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Daniela Palenčárová
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-18
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kristián Feri
29. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 990
990
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dugas Blažej
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-17
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Irena Červeňáková
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-6
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Gabriela Červeňáková
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-11
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Bilý
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
582/2023-7
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martin Bilý
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Bilý
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-16
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štefan Červeňák
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Hermína Bilá
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/6/2023/2
858/6/2023/2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jana Lukáčová
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 960
960
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Darina Červeňáková
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 989
989
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dujava Jozef
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 857/12/2023/2
857/12/2023/2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marcela Čarnocká
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/1/2023
857/1/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Košč
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 986/2020
986/2020
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavolová Helena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 987
987
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Zborovská Emília