Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 18.02.2022
277/2022-17
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Leščáková
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 22.03.2022
277/2022-18
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ján Vaľuš
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 22.02.2022
277/2022-13
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Trávniková
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 17.02.2022
277/2022-8
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Žilková
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 18.02.2022
277/2022-9
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Kočiščák
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 25.01.2022
277/2022-12
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martin Michalík
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 22.03.2022
277/2022-19
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ivana Vaľušová
16. November 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022-7
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Ondrejová
11. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 539
539
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. František Zakuťanský
11. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 529
529
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. František Zakuťanský
11. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 497
497
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. František Zakuťanský
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 31.10.2019
439/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Paulína Marcinová - PAMAR
13. Október 2022
Kúpna zmluva
151/2022-2
234,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Ján Motešický
7. Október 2022
Kúpna zmluva
404/2022
214,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Jacková
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/7/2022
858/7/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Adam Stracenský
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/9/2022
857/9/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Novák, Zuzana Nováková
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/10/2022
857/10/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dávid Kochan, Martina Kochanová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/2/2022
858/2/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matej Beliš
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/4/2022
857/4/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Patrícia Blizmanová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/8/2022
857/8/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Patrik Majdák