Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/7/2022
857/7/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Šašala
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/1/2022
858/1/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Batromijová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/3/2022
858/3/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Trávniková
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/11/2022
858/11/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Gabriela Regeciová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/9/2022
858/9/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kristína Hrabčáková, Marek Hrabčák
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/11/2022
857/11/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Čekanová, Zdenko Čekan
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/2/2022
857/2/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Franko
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/3/2022
857/3/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dávid Guľaša
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/5/2022
858/5/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Adamko, Sabina Adamková
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/6/2022
858/6/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Soňa Hatalová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/12/2022
857/12/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Matvijová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/8/2022
858/8/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Michaela Palenčárová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/5/2022
857/5/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Klára Reištetterová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/4/2022
858/4/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jolana Nehilová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/10/2022
858/10/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Daniela Verešpejová
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/6/2022
857/6/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Kochan
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/12/2022
858/12/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Tököly
28. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/37/010/41
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 780/38 a KN-C 780/68 k. ú. Pečovská Nová Ves
505/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Šoltés, Jana Šoltésová
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 956
956
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Funtaľová