Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
268/2022-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Halyna Hiletska
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
268/2022-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mariia Kedo
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 423
423
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Dagmar Udičová
8. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na pozemkoch E KN č. 13/9, C KN č. 700/3 v k.ú. Pečovská Nová Ves pre umiestnenie elektroenergetického zariadenia VSD a.s. Košice
220/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 520
520
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Bujnovská
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 877
877
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Halina Bujňáková
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 503
503
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Matisovská
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 583
583
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Bucková
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 93
93
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Kochan
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 76
76
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Škvarek
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 577
577
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Skubová
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 815
815
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Jacko
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 306
306
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Jacko
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 429
429
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Jacko
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 586
586
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Škvarek
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 874
874
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Ižariková
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 310
310
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Želinská
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 881
881
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Daniela Matijková
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 84
84
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Fecková
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 872
872
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Ján Lipták