Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 12/2022/RCV
264/2022-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves SPP - distribúcia, a.s.
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 565
565
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Štefan Jaško
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 776
776
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Andrej Cicman
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 873
873
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Michalíková
27. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022-2
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Funtáľová
21. Apríl 2022
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka č. ZoP/2022/123-PP - Pečovská Nová Ves - IBV 7 RD ul. Na Pečovec, SO 01 NN vedenie
275/2022-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
21. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Cvancigerová
20. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 700/3 k.ú. Pečovská Nová Ves
2/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Rastislav Leščák
19. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 482/1 k.ú. Pečovská Nová Ves
272/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martin Mizerák
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 373
373
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Dagmar Udičová
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 374
374
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Dagmar Udičová
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 475
475
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Irena Kočišová
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 531
531
4,98 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Zakuťanská
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 782
782
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Irena Kandráčová
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
268/2022-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Roman Rudavskyi
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 454
454
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Dagmar Udičová
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 296
296
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Nižníková
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 338
338
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Mikulecká
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 113
113
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Žilková
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 494
494
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Nižníková