Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BNZ1
Z312081BNZ1
Doplnená
52 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. Apríl 2019
Zmluva o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam
KD 004/2019
52 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10929/2022/5400/033
Doplnená
52 000 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
13. Júl 2012
Dodatok č. 1 Zmluvy o predaji majetku
Dodatok č. 1 Zmluvy o predaji majetku
51 992 832,22 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
19. Júl 2016
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO
2016/OA/01/001
Doplnená
40 722 900,21 € STRABAG s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0011/2024
51 783 701,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-065
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-065_2020
51 626 462,40 € TEMPEST a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20. Jún 2012
Zmluva o dodávke software
2012129164
Doplnená
51 532 836,34 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a. s. Ministerstvo financií SR
4. Február 2020
Rámcová dohoda
44/2020
51 230 163,97 € ALISON Slovakia s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
20. November 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o financovaní zo dňa 14.03.2016
SEP-IMRK1-2017/000182-011
51 218 253,82 € SZRB Asset Management, a.s. Sekcia európskych programov
28. Február 2013
Kontrakt na rok 2013 - financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC.
216/B500/2013
50 934 495,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. Október 2013
Kontrakt na rok 2013 financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC
2551/5200/2013
Doplnená
50 934 495,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0036/2020
50 931 065,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0036/2020 (TUKE - 3/2020-DOT)
50 931 065,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 380/2023
380/2023
50 715 144,26 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica Poprad, a.s.
8. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-064
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-064
50 654 121,60 € eGroup Solutions, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
26. November 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
18/31/054/398
50 527 991,00 € Attila Ríz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
5. Marec 2014
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2014
429/5200/2014
Doplnená
50 383 942,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311061BCX1 pre projekt "R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (2. úsek)"
569/A800/2024
50 354 540,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2021/0334 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, 2. úsek
DZM/2021/0334/0001
50 354 540,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky