Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/324/2019
1109/2019
54 913 649,88 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Jún 2021
Zmluva o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory
2019/067
Doplnená
50 312 931,63 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo financií SR
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0918/2022 (TUKE-4/2023-DOT)
Doplnená
54 307 847,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0918/2022
54 307 847,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. December 2011
Dodatok č.12 k ZoD č. ZML/1176/2010 - R3 Trstená - obchvat
DZM/1176/2010/0012
54 251 649,01 € Združenie Trstená R3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre Železnice SR - kapitálové transfery
428/1900/2012
53 782 550,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoloy MDVRR SR
428/1900/2012
Doplnená
29 046 874,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
1. Júl 2022
Prenájom nebytových priestorov
10032022/NP
53 046 391,00 € Complus RS, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. Apríl 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 2011/724 letecký materiál
2011/724
52 977 434,76 € ÚIA VHÚ
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 384/2023
384/2023
Doplnená
52 714 984,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
8. December 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č.124/B500/2014 - rozvoj a modernizácia železničnej dopravnej cesty v roku 2014.
989/B500/2014
52 382 249,58 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0965/2013
52 128 202,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. December 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/B500/2014- ŽSR (zmena výšky poskytovaných fin. prostriedkov)
1025/B500/2014
52 020 734,88 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BNZ1
Z312081BNZ1
Doplnená
52 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BNZ1
Z312081BNZ1
Doplnená
52 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. Apríl 2019
Zmluva o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam
KD 004/2019
52 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10929/2022/5400/033
Doplnená
52 000 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
13. Júl 2012
Dodatok č. 1 Zmluvy o predaji majetku
Dodatok č. 1 Zmluvy o predaji majetku
51 992 832,22 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
19. Júl 2016
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO
2016/OA/01/001
Doplnená
40 722 900,21 € STRABAG s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0011/2024
51 783 701,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR