Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
18/31/054/398
50 527 991,00 € Attila Ríz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
5. Marec 2014
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2014
429/5200/2014
Doplnená
50 383 942,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311061BCX1 pre projekt "R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (2. úsek)"
569/A800/2024
50 354 540,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2021/0334 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, 2. úsek
DZM/2021/0334/0001
50 354 540,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
16. November 2017
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) -TRANSPORT SECTOR
INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330
Doplnená
50 319 392,00 € Innovation and Networks Executive Agency Železnice Slovenskej republiky
19. Júl 2011
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku R4 Košice - Milhosť
1942/2700/2011
50 303 263,94 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. December 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "R4 Košice - Milhosť"
1266/A800/2015
50 286 360,42 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0164/2022
50 203 392,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0164/2022 (TUKE-3/2022-DOT)
Doplnená
54 286 217,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0104/2021
50 036 590,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0104/2021 (TUKE- 3/2021-DOT)
Doplnená
63 145 982,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
Z2711013003101
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Január 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031A127
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031B659
Z312031B659
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312020A017
Z312020A017
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5. November 2015
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312020A017
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2. November 2022
Zmluva o revolvingovom úvere č. 1192/22/33068
347/22/Sk
Doplnená
50 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. November 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S02128/2022
ZM/2022/0461
50 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. Júl 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 050/19/550088
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 050/19/550088
50 000 000,00 € Poštová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
16. Apríl 2024
Zmluva o úvere č. 151/CC/24
151/CC/24
50 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Železnice Slovenskej republiky