Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Rámcová zmluva o financovaní
410/22/CEZ
50 000 000,00 € Oberbank AG pobočka zahraničnej banky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031DMW5
Z312031DMW5
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081DTG4
Z312081DTG4
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Október 2012
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013002801
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013002801
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7. December 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312031A064
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10. November 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004001
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031CKR6
Z312031CKR6
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. November 2020
Zmluva o financovaní
ZM/2020/0361
50 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. September 2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031R081
Z312031R081
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23. November 2023
Zmluva o úvere
ZM/2023/0491
50 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Máj 2024
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Doplnená
50 000 000,00 € Tatra banka, a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
7. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312021J355
49 981 644,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24. Júl 2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu DPB, obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave
956/B300/2013
49 944 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. September 2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031Q926
Z312031Q926
49 920 663,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0010/2021 (TUKE - 2/2021-DOT)
49 864 864,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0010/2021
49 864 864,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0122/2020 (TUKE - 5/2020-DOT)
Doplnená
58 435 907,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0122/2020
49 857 280,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0002/2024
49 841 421,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01
Doplnená
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky