Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu DPB, obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave
956/B300/2013
49 944 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. September 2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031Q926
Z312031Q926
49 920 663,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0010/2021 (TUKE - 2/2021-DOT)
49 864 864,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0010/2021
49 864 864,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0122/2020 (TUKE - 5/2020-DOT)
Doplnená
58 435 907,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0122/2020
49 857 280,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0002/2024
49 841 421,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01
Doplnená
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. September 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2012169164
49 699 975,11 € Úrad vlády SR DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
27. November 2013
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2013192164
49 699 975,11 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
14. Máj 2013
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2013081164
49 699 975,11 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
28. Október 2020
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
1026/C300/2020
49 699 035,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. Január 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Z2711013002901 zo dňa 07.11.2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Z2711013002901 zo dňa 07.11.2012
49 696 540,66 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18. Október 2021
Dodatok č. DOS/311021A425/01/D1 k Dohode o splátkach č. DOS/311021A425/01 pre projekt "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza"
546/AE70/2021
49 647 928,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (MK-37/2012-M)
8/2012/SaP
Doplnená
49 572 033,60 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
7. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-37/2012-M
Doplnená
39 695 796,98 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
7. Október 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2014247164
49 561 951,73 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
24. November 2014
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2014331164
49 558 534,13 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
3. Júl 2015
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2015199164
49 539 019,33 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
24. September 2015
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2015291164
49 538 875,33 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky