Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva č. 55/2023/OK, CR a prezentácie mesta
526/2023
700,00 € Agentúra Papaver, s.r.o. Mesto Poprad
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby
11661/2023/5400/075
4 816,00 € Český metrologický institut Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o nájme služobého bytu
833/2019
0,00 € Eleonóra Detriková Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
2. Jún 2023
DOHODA o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača č. 305/2023
305/2023
1 200,00 € SpozaVoza Mestská časť Bratislava - Rača
2. Jún 2023
DOHODA o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača č. 306/2023
306/2023
2 100,00 € Stará Jedáleň, občianske združenie Mestská časť Bratislava - Rača
2. Jún 2023
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/CDX9/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CDX9/ZoVPBA
0,00 € Felix Trnava (občianske združenie) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1075-Z
SPO-V01-1075-Z
19 000,00 € Mgr. Alžbeta Hadariová, Ing. Ladislav Hadari Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
117/2023
50,00 € Ing. Elena Baníková Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0687-Z
SPO-V01-0687-Z
6 727,80 € Pavol Maco, Andrea Macová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1040
10,00 € Mária Mikulcová Obec Senohrad
2. Jún 2023
dodatok č. 3 ku zmluve 01/2020
01/2020
0,00 € Ing. Jana Lattová Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
67/2023
91 960,73 € SYSSLEE technology, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
2. Jún 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/402-2/2018/Po
2023001230
0,00 € Csaszár Tibor, Császárová Ingrid Mesto Košice
2. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2132
10,00 € Mária Mikulcová Obec Senohrad
2. Jún 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/25/010/100-1
0,00 € Mesto Rajecké Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2. Jún 2023
Zmluva o dielo na objednávku
62/106101/2023
50,00 € prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
2. Jún 2023
Zmluva č. 14/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
14/2023/PKD
250,00 € Stanislava Parčiová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234447_Z
5 999,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234524_Z
930,00 € I SEE IT, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234662_Z
140 280,00 € MB SERVIS, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.