Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/41/54E/802 zo dňa 23.04.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/41/54E/802
0,00 € Miroslav Procházka - HELP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
September
2021
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
59/2021-A
800,00 € Mgr. Katarína Morvayová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
17.
September
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
rmo-112 - 235 / 2021
11,16 € Marek JÁCHIMEC Ministerstvo obrany SR
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62571
1 730,00 € Rudolf Kijanica Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61935
1 500,00 € Milan Magerčiak Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
September
2021
SNM-GR-INE-2021/2365
SNM-GR-INE-2021/2365
0,00 € Róbert Erdélyi Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Nájomná zmluva
30803/NZ-001/2021/Prešov/1959/RusJa
117,63 € SR-Slovenská správa ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
ZML 298/2021 RE
0,00 € Spojená škola Lendak Katolícka univerzita v Ružomberku
17.
September
2021
ZMLUVA O DIELO
32-122-004829/2021
1 149 798,99 € SYTIQ a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
ZML 300/2021 RE
0,00 € Cirkevná materská škola Sv. Alžbety Katolícka univerzita v Ružomberku
17.
September
2021
Licenčná zmluva
11/2021/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Katarína Tkáčová a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
September
2021
Zmluva o dodávke tovaru
Z/2021/1920/XIV/JLF/KD
3 714,00 € Safibra, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
17.
September
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
242/2021
0,00 € Vannayová Martina Divadelný ústav
17.
September
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 11029/6253/2021
1245/6253/2021
3 147,80 € Kofroňová Anna Ing Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
September
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
SOV-30-53/2021
8,35 € Ing. Miloš VÝBOŠŤOK Ministerstvo obrany SR
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
292/2021/243254751
68,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Čamarová Natália
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
429/2021/243272953
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Želonková Laura
17.
September
2021
dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody č. 20/44/54E/230 zo dňa 22.04.2020
0,00 € Viera Legátová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
210/2021/243241810
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Lefkovičová Ľubica
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
227/2021/243244396
68,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Šimjaková Simona