Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 427
173/2022
0,00 € Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota Mesto Rimavská Sobota
12.
August
2022
Zmluva o vývoze ostatného odpadu, triedeného odpadu v zmysle ustanovenie §269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
CRZ-6777090
0,00 € TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Obec Horná Poruba
12.
August
2022
Kúpna zmluva
037-A.1-PP-46-KZ/2022
140,28 € Tibor Tokár Železnice Slovenskej republiky
12.
August
2022
Zmluva o prenájme plochy
35/2022
200,00 € IRG Development s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
12.
August
2022
Zmluva o nájme bytu
532/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
12.
August
2022
Zmluva o nájme bytu
531/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
12.
August
2022
Zmluva nájom HM
NHM_152/2022
0,00 € Jankaničová Veronika, Mgr. Mesto Topolčany
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04797
ZM_79_2022
1 300,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto Zmluvy, Obec Madunice
12.
August
2022
Zmluva o prenájme pozemku
207/2022
1 080,00 € Renáta Jarolímová Obec Bernolákovo
12.
August
2022
Zmluva o prenájme pozemku
210/2022
75,00 € Ľubomír Toráč Obec Bernolákovo
12.
August
2022
Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
3
0,00 € ZO OZPŠaV Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica
12.
August
2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/19
103/2022
27,00 € Mesto Levice Ingrid Nagyová
12.
August
2022
Nájomná zmluva na prenájom pozemku
374/2022
0,00 € Mesto Levice XEMAR s.r.o.
12.
August
2022
Nájom hrobového miesta č. H/9
744/2022
29,00 € Mesto Levice Rastislav Macák
12.
August
2022
Nájom hrobového miesta č. H/10
745/2022
29,00 € Mesto Levice Rastislav Macák
12.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
113/2022
0,00 € Drahomíra Makatová Dvory nad Žitavou
12.
August
2022
Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 189/2022
č. ÚEZ 189/2022
102,00 € Magdaléna Buznová Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
12.
August
2022
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
MK-114/2020/M
49 990,00 € Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
12.
August
2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.2
100,00 € Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko Obec Lietava
12.
August
2022
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca
22/34/054/265
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Senior dom Svida