Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123602_Z
8 400,00 € EMM, spol. s r.o. DataCentrum
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123781_Z
22 709,62 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Zariadenie pre seniorov - Smaragd
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123889_Z
31 335,00 € TriCare s. r. o. VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123824_Z
6 995,00 € Mikrochem Trade, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123375_Z
19 449,00 € Marián Hucík - Kika Wood Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad
6.
December
2021
Rámcová dohoda
Z202123680_Z
42 000,00 € Limas s.r.o. "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123914_Z
23 500,00 € EKO VÝŤAHY s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124090_Z
1 100,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123891_Z
9 378,00 € HELAGO-SK, s. r. o. Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom (skrátený názov "SOŠ technická Dubnica nad Váhom")
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123830_Z
56 227,50 € Up Déjeuner, s. r. o. Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
6.
December
2021
Rámcová dohoda
Z202123958_Z
9 200,00 € AUTEX s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123882_Z
86,88 € Tibor Varga TSV PAPIER Štatistický úrad Slovenskej republiky
6.
December
2021
Rámcová dohoda
Z202123852_Z
9 950,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123948_Z
58 310,00 € LABO - SK, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123937_Z
17 742,40 € A.En. Slovensko s.r.o. Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202124199_Z
226,23 € EQUILIBRIA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124221_Z
75,60 € VT-HADICE & PLAST s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124247_Z
1 693,00 € ITSK, s.r.o. Stredná priemyselná škola
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124246_Z
1 979,00 € FERMAT SK s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6.
December
2021
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Výskumný ústav vodného hospodárstva