Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3962022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Wolemanová
3. Február 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
363512032
62,28 € Linde Gas k.s. Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
3. Február 2023
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov na rok 2023 zo dňa 4.1.2023
28/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ZŠ s MŠ A.V.Scherfela
3. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3972022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Kristián Dirnbach
3. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
14/2023
0,00 € Mgr. Ing. Ján Jenčo Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1816/22
5 000,00 € Mgr. Dominika Húserková Fakultná nemocnica Trenčín
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 43/2022
19/2023
0,00 € Obec Prochot Macko Roman
3. Február 2023
Nájomná zmluva k bytu, Ružena Budayová a Štefan Buday
098500382300
804,36 € Budayová Ružena Hlavné mesto SR Bratislava
3. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1817/22
5 000,00 € Alena Pristachová Fakultná nemocnica Trenčín
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
12/02/2023
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Vladimír Bernát
3. Február 2023
Zmluva o dodávke tovaru
Z/2023/217/XIV/JLF/KD
5 081,11 € Life Technologies, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
3. Február 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
16/2023
50,00 € Iveta Šibíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3. Február 2023
Prenájom telocvične + sociálne zariadenia
2158
30,00 € Juraj Dubec Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
3. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/06
5 823 735,30 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
3. Február 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
19/2023
150,00 € Ing. Jana Michalíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových 04/2023_1
Zmluva o nájme nebytových 04/2023_1
100,00 € Urbariát pozemkové spoločenstvo Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
3. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme služobného bytu č. 101/2022/KRÚ
101/2022/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Mgr.Ing.Ondrej Buzala, MHA,MBA
3. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070BHR3
Dodatok č.1 k NFP
32 077,33 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Nižný Lánec
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/100
563 056,24 € Obec Nitrianské Pravno Slovenská agentúra životného prostredia
3. Február 2023
Dohoda o ukončení platenia úhrady za sociálnu službu k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č.4/2022
Dohoda o ukončení platenia úhrady za sociálnu službu k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č.4/2022
0,00 € DD a DSS LUNA Oľga Ďurišová