Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQQ5-76-98
1075/2023
48 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Metropolitný inštitút Bratislavy
26. Apríl 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.922/2023
922/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Ivana Andreánska
26. Apríl 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 900/2023
900/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Marek Hrubčo
26. Apríl 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 1032/2023
1032/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Lucia Levická
26. Apríl 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.1025/2023
1025/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Filip Olšavský
26. Apríl 2023
DODATOK č. 4/č. 960/2023 k ROZHODNUTIU O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. MPRV-2018-2748/975-1, zo dňa 25.06.2018
960/2023
2 314 456,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J660-222-13 zo dňa 19.09.2018
1060/2023
185 348,14 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
26. Apríl 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K241-222-13 zo dňa 19.09.2018
1061/2023
179 114,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMK2
987/2023
443 829,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nové Mesto nad Váhom
26. Apríl 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BBU6-431-65 zo dňa 11.4.2022
1062/2023
632 790,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prešov
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CQL5-76-98
1064/2023
12 580,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Košická Polianka
26. Apríl 2023
Dodatok č.1/2023 k projektovej zmluve č. 1257/2021
676/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Lučenec
26. Apríl 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 1038/2023
1038/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Marek Tóth
26. Apríl 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 1031/2023
1031/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jaroslav Galád
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W826-211-27 zo dňa 23.03.2020
1067/2023
855 816,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rajecké Teplice
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
823/2023
75 783,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov a službách spojených s nájmom
601/2023
279 461,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Daisy TT, s.r.o.
26. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
1068/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Licenčná zmluva
373/2023
0,00 € Marianna Szarková Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
25. Apríl 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041N013-421-19 zo dňa 15.4.2020
1040/2023
2 410 317,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nitrica