Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011V971-122-15 zo dňa 23.9.2020
234/2024
718 801,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Čadca
5. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQG6-211-78 zo dňa 28.10.2022
235/2024
398 299,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQC1-76-98 zo dňa 27.03.2023
237/2024
97 092,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071DFW3-76-98 zo dňa 10.08.2023
238/2024
10 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kováčová
5. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 229/2024
229/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Karol Roštár
5. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMK9 zo dňa 28.03.2023
130/2024
154 935,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bánovce nad Bebravou
5. Február 2024
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 4281/2023 na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021
4281/2023
Doplnená
71 850,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národné lesnícke centrum
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQB7-76-93 zo dňa 24. 02. 2023
242/2024
103 721,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
5. Február 2024
DODATOK Č. 5/Č. 30/2024 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
30/2024
1 298 803,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQD7-211-78 zo dňa 09.12.2022
243/2024
451 688,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
2. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CPQ5-76-80 zo dňa 28. 02. 2023
216/2024
12 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vtáčkovce
2. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CDY6 zo dňa 28.11.2022
116/2024
130 141,92 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Revúca
2. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BTB2-211-78 zo dňa 26.10.2022
220/2024
495 959,94 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky St. Martin n.o.
2. Február 2024
Dodatok č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP Z311071BXC6, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071BXC602 zo dňa 31.1.2024
82/2024
396 589,56 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Svidník
2. Február 2024
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CDK7 zo dňa 29.11.2022
163/2024
198 955,44 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Národné rehabilitačné centrum Kováčová
2. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BHY3-74-73 zo dňa 22.12.2021
222/2024
2 500 169,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Vajnory
2. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNW4-11-76 zo dňa 14.7.2022
223/2024
5 378 932,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
2. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J578-223-14 zo dňa 18.5.2018
225/2024
445 937,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
2. Február 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
104/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Matúš Civáň
2. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
175/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, MBA, LL.M.