Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I778-222-13 zo dňa 04.12.2019
1076/2023
166 184,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I767-222-13 zo dňa 23.10.2019
1077/2023
145 159,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
28. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CLU8 zo dňa 25.4.2023
699/2023
170 449,78 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezno
28. Apríl 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K124-222-13 zo dňa 16.7.2018.
1079/2023
105 765,19 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chynorany
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1477/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Edita Mitrová
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1478/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Mitrová
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1472/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Alžbeta Taššová
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1352/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Tardová
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1366/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Helena Hockicková
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1354/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vlasta Javorová
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1881/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Erika Mlinková
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1882/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Alžbeta Dudášová
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1144/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ľubomíra Kučeráková
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1129/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jarmila Bareková
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
1206/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Antónia Ochránková
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
608/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Natália Potočková
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
609/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eva Fuchsová
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
610/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nadežda Jančíková
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
611/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ján Kovalčík
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
612/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nadežda Radvanská