Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021APV6-223-57 zo dňa 03.05.2021
261/2024
2 318 922,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
7. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CHB8-221-94 zo dňa 7.3.2023
262/2024
1 949 952,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nová Dedinka
7. Február 2024
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 59/2024
59/2024
16 553,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku
7. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ASZ9-121-48 zo dňa 06.10.2021
263/2024
372 411,65 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Leváre
7. Február 2024
: DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CTR9
148/2024
196 218,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Qintec a.s
7. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMF9 zo dňa 02.05.2023
136/2024
434 778,30 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Technická univerzita v Košiciach
7. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHA7 zo dňa 17.03.2021
185/2024
2 573 263,80 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Technická univerzita v Košiciach
7. Február 2024
DODATOK Č.1 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CIX6, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CIX601
167/2024
160 728,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Tvrdošín
6. Február 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYV2-73-87 ZO DŇA 30. 12. 2022
227/2024
586 929,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Košice
6. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CBN7-73-87 zo dňa 19.12.2022
244/2024
89 774,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
6. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011M184-122-15 zo dňa 16.8.2018
245/2024
862 434,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Malacky
6. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021M538-223-14 zo dňa 6.9.2021
246/2024
1 229 813,28 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola služieb a lesníctva
6. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q262-211-17 zo dňa 17.12.2018
247/2024
2 397 769,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
6. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BLY4-223-57 zo dňa 6.3.2023
248/2024
207 432,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická
6. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BNG3-72-74 zo dňa 19.08.2022
251/2024
508 245,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Lipany
6. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071BNG3-72-74 zo dňa 19.08.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
252/2024
12 825,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Lipany
6. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ALU1-11-44 zo dňa 15.06.2021
253/2024
3 730 916,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQC3-223-68 zo dňa 09.08.2022
254/2024
658 746,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
5. Február 2024
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLU6-72-74 zo dňa 26.08.2022
231/2024
196 863,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Fiľakovo
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD4-76-80 zo dňa 26.05.2023
232/2024
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov