Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CDN4-221-94 zo dňa 07.11.2022
158/2024
2 375 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slovenský Grob
24. Január 2024
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X081-211-27 zo dňa 16.07.2020
137/2024
983 703,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Alžbetin dom n.o. Klčov
24. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
66/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Zemková Katarína
24. Január 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041K335-431-16 zo dňa 2.3.2018
138/2024
50 244,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
24. Január 2024
DODATOK Č. 7 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J208-223-14 zo dňa 12.4.2018
139/2024
3 426 579,94 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
24. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z401101DQR1
58/2024
4 965 176,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
24. Január 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I893-222-13 zo dňa 21.08.2018
149/2024
83 937,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
24. Január 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AHW8-211-17 zo dňa 26.08.2021
150/2024
2 793 906,16 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zariadenie sociálnych služieb Radmera
23. Január 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M897-421-19 zo dňa 24.10.2018
132/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 100/2024
100/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Martin Hudzík
23. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 103/2024
103/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Dana Plvanová
23. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.102/2024
102/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Renáta Mužíková
23. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O REFUNDÁCII NÁKLADOV
34/2024
4 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
23. Január 2024
DODATOK č. 2/2023 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 830/2020
4410/2023
299 447,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
23. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb umývania a doplnkových služieb spojených so starostlivosťou o služobné motorové vozidlá
4597/2023
11 986,50 € K-Motion s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.101/2024
101/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Jozef Kudláč
22. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CKY7-76-80 zo dňa 16.01.2023
123/2024
237 294,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
22. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O REFUNDÁCII NÁKLADOV
35/2024
6 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
22. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CCR2-221-94 zo dňa 02.11.2022
125/2024
284 613,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Malé Leváre
22. Január 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQB1-221-67 zo dňa 29.11.2022
124/2024
175 909,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kotrčiná Lúčka