Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYC3-73-87 zo dňa 6. 12. 2022
562/2023
856 907,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3608/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Zelenáková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3609/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Bošková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3610/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Milan Sýkora
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3611/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jana Studená
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3612/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Danuša Svoradová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3613/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Helena Kurnasová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3614/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Darina Tomanová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3615/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Galuščáková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3616/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Margita Kováčová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3617/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bohdana Pilchová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3618/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Daniela Mašlániová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3619/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Gandelová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3620/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Reginová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3621/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eleonóra Mokrá
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3622/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ján Petrík
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3598/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Valéria Nadzamová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3593/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Tarčinská
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3599/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Mariňáková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3594/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky