Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q262-211-17 zo dňa 17.12.2018
247/2024
2 397 769,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
6. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BLY4-223-57 zo dňa 6.3.2023
248/2024
207 432,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická
6. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BNG3-72-74 zo dňa 19.08.2022
251/2024
508 245,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Lipany
6. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071BNG3-72-74 zo dňa 19.08.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
252/2024
12 825,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Lipany
6. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ALU1-11-44 zo dňa 15.06.2021
253/2024
3 730 916,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQC3-223-68 zo dňa 09.08.2022
254/2024
658 746,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
5. Február 2024
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLU6-72-74 zo dňa 26.08.2022
231/2024
196 863,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Fiľakovo
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD4-76-80 zo dňa 26.05.2023
232/2024
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
5. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011V971-122-15 zo dňa 23.9.2020
234/2024
718 801,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Čadca
5. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQG6-211-78 zo dňa 28.10.2022
235/2024
398 299,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQC1-76-98 zo dňa 27.03.2023
237/2024
97 092,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071DFW3-76-98 zo dňa 10.08.2023
238/2024
10 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kováčová
5. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 229/2024
229/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Karol Roštár
5. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMK9 zo dňa 28.03.2023
130/2024
154 935,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bánovce nad Bebravou
5. Február 2024
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 4281/2023 na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021
4281/2023
Doplnená
71 850,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národné lesnícke centrum
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQB7-76-93 zo dňa 24. 02. 2023
242/2024
103 721,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
5. Február 2024
DODATOK Č. 5/Č. 30/2024 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
30/2024
1 298 803,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
5. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQD7-211-78 zo dňa 09.12.2022
243/2024
451 688,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
2. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CPQ5-76-80 zo dňa 28. 02. 2023
216/2024
12 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vtáčkovce
2. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CDY6 zo dňa 28.11.2022
116/2024
130 141,92 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Revúca