Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Memorandum o porozumení o implementácii programu spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
432/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVQ9-76-98 zo dňa 19. 06. 2023
414/2024
57 429,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Ulič
29. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CPN6 zo dňa 3.5.2023
415/2024
379 067,52 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Myjava
29. Február 2024
DOHODA O UROVNANÍ
416/2024
673,92 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CFH4-221-94 zo dňa 7.11.2022
417/2024
1 344 148,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zálesie
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W767-211-34 zo dňa 22.4.2020
419/2024
875 976,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ÚĽANKA, n.o.
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVI2-76-98 zo dňa 12. 06. 2023
420/2024
124 145,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CFC9-221-94 zo dňa 09.11.2022
424/2024
1 385 771,14 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Malacky
28. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU č. SE-OD1-2024/002986-003
334/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CFA8-221-94 zo dňa 04.11.2022
408/2024
515 849,22 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kostolná pri Dunaji
28. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKT7-221-67 zo dňa 4.7.2022
409/2024
219 723,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Poltár
28. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD5-76-80 zo dňa 03.07.2023
410/2024
143 214,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CVH7-76-80
399/2024
196 926,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CBA4-221-94 zo dňa 28.10.2022
403/2024
1 604 628,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
27. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKU9-72-74 zo dňa 24.10.2022
404/2024
487 387,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Podolínec
27. Február 2024
DODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKU9-72-74 zo dňa 24.10.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
405/2024
15 022,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Podolínec
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní č. SKHU/1802/3.1/009
126/2024
278 810,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Ipeľské Predmostie
27. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 337/2024
337/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Martin Pechovský
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AID5-223-47 zo dňa 17.3.2021
393/2024
339 878,78 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní Služieb
317/2024
22 752,00 € Slovakia Online, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky