Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.102/2024
102/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Renáta Mužíková
23. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O REFUNDÁCII NÁKLADOV
34/2024
4 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
23. Január 2024
DODATOK č. 2/2023 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 830/2020
4410/2023
299 447,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
23. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb umývania a doplnkových služieb spojených so starostlivosťou o služobné motorové vozidlá
4597/2023
11 986,50 € K-Motion s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.101/2024
101/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Jozef Kudláč
22. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CKY7-76-80 zo dňa 16.01.2023
123/2024
237 294,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
22. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O REFUNDÁCII NÁKLADOV
35/2024
6 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
22. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CCR2-221-94 zo dňa 02.11.2022
125/2024
284 613,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Malé Leváre
22. Január 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQB1-221-67 zo dňa 29.11.2022
124/2024
175 909,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kotrčiná Lúčka
22. Január 2024
ZMLUVA O PARTNERSTVE
115/2024
4 251 314,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní
16/2024
73 487,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Oravská Lesná
19. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BCN8-431-65 zo dňa 26.4.2022
119/2024
940 083,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezno
19. Január 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I889-222-13 zo dňa 21.8.2018
121/2024
112 778,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
19. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K419-222-13 zo dňa 10.09.2018
122/2024
192 321,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Podbrezová
18. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 76/2024
76/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Július Takáč
18. Január 2024
Dodatok č. 2 k Dohode o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené k vyúčtovaniu č. 1381 / 2020
110/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lenka Kačmárová
18. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD2-76-98 zo dňa 20.06.2023
112/2024
74 340,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Poprad
18. Január 2024
ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
113/2024
652 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CMJ3 zo dňa 19.05.2023
17/2024
222 775,50 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X282-223-47 zo dňa 24.3.2020
117/2024
775 932,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj