Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
4175/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Marková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
4178/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Jančová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
4182/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Helena Kukučková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
4184/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Steinerová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
4179/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Veronika Vavrovičová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3603/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Božena Vidová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3604/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Oľga Fabianová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3605/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fabiola Švorcová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3606/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ľudmila Velikovová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3607/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mariana Kleinová
14. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYC3-73-87 zo dňa 6. 12. 2022
562/2023
856 907,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3608/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Zelenáková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3609/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Bošková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3610/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Milan Sýkora
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3611/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jana Studená
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3612/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Danuša Svoradová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3613/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Helena Kurnasová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3614/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Darina Tomanová
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3615/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Galuščáková
14. Marec 2023
Darovacia zmluva
3616/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Margita Kováčová