Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Dohoda o splátkach č. 1/2024 uzavretá podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2024
0,00 € Petronela Römerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Január 2024
Zmluva č. 12/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2024
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva o pridruženej dodávke elektriny číslo 9100812673 uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2019 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9100812673
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
692023
0,00 € Základná organizácia SLOVES Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 1/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2024
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 2/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2024
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 3/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2024
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 4/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2024
0,00 € MVDr. Lucia Kucharičová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 5/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2024
0,00 € MVDr. Samuel Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 6/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2024
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 7/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2024
0,00 € MVDr. Peter Šefčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 8/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2024
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 9/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2024
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 10/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2024
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 11/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2024
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 13/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2024
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 15/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2024
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 16/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2024
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 18/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2024
0,00 € MVDr. Martina Blažková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 19/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2024
0,00 € MVDr. Michaela Kvaltínová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica