Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb
A23957672
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Orange
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zluva SZV č. 11/2024
11/2024
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva SZV č. 13/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 20245 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
13/2024
0,00 € SZV Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva SZV č. 16/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
16/2024
0,00 € Kuba Pavol Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva SZV č. 1/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
1/2024
0,00 € Slatinský Richard Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva SZV č. 21/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
21/2024
0,00 € Pavel Orth Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva SZV č. 18/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
18/2024
0,00 € Ľubomír Prelec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva SZV č. 12/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
12/2024
0,00 € Milan Suchý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva SZV č. 24/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
24/2024
0,00 € Miroslav Marušinec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
2. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 1/2024
1/2024
0,00 € RVPS Martin Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1001779106
52024
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Marec 2024
Dohoda o splátkach č. 2/2024
22024
0,00 € Peter Trojan - HELPET Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-34/2024/E-SMŠ-V
7/2024
0,00 € ŠVPS SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
82024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
14. Marec 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné ú služobné cesty
3/2024
0,00 € MVDr. Jaromír Šiška Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
14. Marec 2024
Zmluva č. 17/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2024
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. Január 2024
Dohoda o splátkach č. 1/2024 uzavretá podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2024
0,00 € Petronela Römerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Január 2024
Zmluva č. 12/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2024
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva o pridruženej dodávke elektriny číslo 9100812673 uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2019 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9100812673
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica