Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z13/2024/ÚGBR
626,88 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka XXXLutz Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
15. Marec 2024
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
Z11/2024/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
15. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
Z12/2024/BÚ
14 120,00 € Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. Marec 2024
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O SPOLUPRÁCI
Z10/2024/CBRB
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z9/2024/ÚGBR
338,00 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka MÖBELIX Nitra Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
Z8/2024/BÚ
104 937,50 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. Február 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 0302/2010/S
Z7/2024/ÚGBR
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z6/2024/ÚGBR
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O SPOLUPRÁCI
Z5/2024/CBRB
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k Flotilovej poistnej zmluve
Z4/2024/BÚ
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
11. Január 2024
Kúpna zmluva
Z3/2024/ÚGBR
136,40 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka XXXLutz Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
9. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z2/2024/CBRB
Doplnená
3 436 040,81 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU
Z1/2024/BÚ
47 150,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. December 2023
Dodatok č. 1 - Číslo zmluvy: 3100842023/D1
Z53/2023/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. December 2023
Zmluva o dielo č. 11/EPS/2023
Z56/2023/ÚGBR
37 452,20 € FireAlarm s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. Z55/2023/ÚGBR NA OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
Z55/2023/ÚGBR
30 572,00 € Motor-Car Zvolen s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
11. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 37683 NA OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ
Z54/2023/BÚ
56 300,00 € Portas spol. s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
Z51/2023/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. December 2023
Dohoda o urovnaní
Z52/2023/BÚ
562,86 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15 /2023
Z49/2023/BÚ
0,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.