Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o nájme bytu
627/2023
112,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Lenka Thernová
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
342/2024
120,00 € Milota Nahálková Mesto Liptovský Mikuláš
17. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
66/2024
105,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Vladimír Pačan
17. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
345/2024
117,40 € Mesto Liptovský Mikuláš Iveta Balážová
17. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
346/2024
105,00 € Mesto Liptovský Mikuláš René Rybársky
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
170/2024
30,00 € Neuvedené Neuvedené
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku
330/2024
3 600,00 € LES-WOOD s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
339/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Veronika Kubalová
16. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku
332/2024
177 707,77 € LMT a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
16. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku
333/2024
19 407,43 € LMT a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
15. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/09981/005
62/2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam Mesto Liptovský Mikuláš
14. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
335/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Viera Božíková
14. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
270/2024
62,69 € Mesto Liptovský Mikuláš Jozef Prošvic
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
242/2024
11,28 € Mesto Liptovský Mikuláš Stredoslovenská distribučná, a.s.
13. Máj 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
243/2024
158,00 € Mesto Liptovský Mikuláš OZ YMCA na Slovensku
13. Máj 2024
Zámenná zmluva
260/2024
1 944,14 € Mesto Liptovský Mikuláš Andrea Danielová
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 011-2024
326/2024
380 817,00 € Procar a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
13. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
334/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Martin Kráľ
13. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
343/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Obchodná akadémia
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom na rozpočtový rok 2024 č. 195/2024/Soc.
321/2024
8 114,04 € Mesto Liptovský Mikuláš Slov. červený kríž, Územ. spolok Liptov