Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
27/2023
59,68 € Mesto Liptovský Mikuláš Kristína Kokyová
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
119/2023
90,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Jednota dôchodcov na Slovensku
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na rozpočtový rok 2023 č. 1085/2023-M_ODFSS
120/2023
353 364,00 € Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na rozpočtový rok 2023 č. 1114/2023-M_ODFSS
121/2023
39 312,00 € Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
150/2023
171,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Miroslav Helebrandt
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
149/2023
147,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Milan Weinrich
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
151/2023
112,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Lenka Kenderová
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
152/2023
34,36 € Mesto Liptovský Mikuláš Andrea Pušková
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmuve o nájme nebytových preistorov č. 1262/2018/BaNP
200/2023
459,01 € Mesto Liptovský Mikuláš Zdravie pre deti, s.r.o. Liptovský Mikuláš
31. Marec 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
209/2023
105,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Valentín Strkač
31. Marec 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
210/2023
185,80 € Mesto Liptovský Mikuláš Marta Zubajová
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
256/2023
6 000,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
231/2023
78,60 € Mesto Liptovský Mikuláš Sára Bebjaková
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
230/2023
112,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Michal Drozdek
31. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/09981/002
263/2023
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
211/2023
7,50 € Mesto Liptovský Mikuláš Ivan Oško
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
213/2023
4,34 € Mesto Liptovský Mikuláš Pavel Nikov
31. Marec 2023
Dodatok č. 17 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 11134/LMT/2009
260/2023
0,00 € LMT a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o orgaizovaní Školského korčuliarskeho programu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobonosti mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2023/Škol.
262/2023
0,00 € HOKEJOVÉ TALENTY MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z. Mesto Liptovský Mikuláš
30. Marec 2023
Dohoda o uznaní dlhu
255/2023
286,34 € Mesto Liptovský Mikuláš Marta Zubajová