Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Znluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022 02 12
504/2022
1 700,00 € Nadácia Televízie Markíza Mesto Pezinok
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
48/2023
0,00 € Mesto Pezinok Štefan Polák
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
49/2023
0,00 € Mesto Pezinok Zuzana Nižnanová
17. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva Deň učiteľov
61/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
21. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva - Deň učiteľov 2023
63/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
20. Marec 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní mobility
62/2023
0,00 € TIER MOBILITY SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Pezinok
13. Marec 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
59/2023
0,00 € Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Mesto Pezinok
13. Marec 2023
Zmluva_Vypracovanie studie_fotovoltika_staticky posudok
60/2023
16 800,00 € ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o. Mesto Pezinok
10. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení povinnej práce
58/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
50/2023
0,00 € Mesto Pezinok Anna Koleková
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
51/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mária Tumová
8. Marec 2023
Dodatok č. 39 k Zmluve o zabezpečení hospodárenia v lesoch
52/2023
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Mesto Pezinok
8. Marec 2023
NZ_51831/2022_Únia žien Slovenska - krajská organizácia Bratislava
53/2023
15,00 € Mesto Pezinok Únia žien Slovenska, krajská organizácia Bratislava
8. Marec 2023
Kapitálové životné poistenie SD1 - variant Kapitál pre mestských policajtov na dobu 10 rokov č. 9139009945 poistenec : Horák
54/2023
6 120,99 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Neuvedené
8. Marec 2023
Kapitálové životné poistenie SD1 - variant Kapitál pre mestských policajtov na dobu 10 rokov č. 9139009943 poistenec : Urban
55/2023
6 204,51 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Neuvedené
8. Marec 2023
Kapitálové životné poistenie SD1 - variant Kapitál X pre mestských policajtov na dobu 10 rokov č. 1312905164 poistenec : Vašík
56/2023
5 739,38 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Neuvedené
1. Marec 2023
NZ - Marek Okolicsanyi
47/2023
107,45 € Mesto Pezinok Marek Okolicsányi
28. Február 2023
Zmluva o prevádzkovaní nízkotlakovej kotolne objekt Rn9 Pezinok
46/2023
200,00 € Mesto Pezinok GAS SERVIS Tibor s.r.o.
27. Február 2023
Mandátna zmluva_zabezpečenie VO_Modernizácia športovej infraštruktúry ZS Fándlyho v Pezinku
45/2023
2 200,00 € Enteris H s. r. o. Mesto Pezinok
24. Február 2023
Zmluva_GDPR_osobnyudaj.sk
44/2023
4 230,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Mesto Pezinok