Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - šport
256/2023
450,00 € Športový volejbalový klub Pezinok Mesto Pezinok
4. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve na vykonávanie zberu kovov
251/2023
0,00 € Mesto Pezinok BAĎURA, s.r.o.
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive D/2023/1650 PK141FN
252/2023
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Mesto Pezinok
4. Júl 2023
„IBV Pezinok - Za Záhumenicami“ - Dodatok č.1 k ZMLUVE č.ZOP 3_1010_2006 BVS
253/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
4. Júl 2023
„Zóna rodinných domov Na Bielenisku“ - Dodatok č.1 k zmluve č. 45_1010_2005 BVS
254/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
3. Júl 2023
Nájomná zmluva
248/2023
0,00 € Mesto Pezinok Marek Kormanovič
3. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
249/2023
0,00 € Mesto Pezinok Marek Kormanovič
3. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - kultúra
250/2023
0,00 € Ján Štrba FOTO AGENTÚRA Mesto Pezinok
30. Jún 2023
Byt na ul. Za hradbami 1 - mestský nájomný byt
246/2023
158,30 € Mesto Pezinok Mgr. Milada Čermáková
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. CHARIZMA
247/2023
3,00 € Mesto Pezinok Tanečné centrum CHARIZMA
29. Jún 2023
Neuvedené
234/2023
0,00 € Mesto Pezinok František Sečkár
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
235/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
237/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
238/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Neuvedené
239/2023
0,00 € Mesto Pezinok Tomáš Kán
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
240/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
241/2023
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
29. Jún 2023
Neuvedené
242/2023
0,00 € Mesto Pezinok Tomáš Kán
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - kultúra
236/2023
350,00 € Mesto Pezinok Ján Štrba FOTO AGENTÚRA
29. Jún 2023
Neuvedené
243/2023
0,00 € Mesto Pezinok AB Audit & Consulting, s.r.o.