Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. August 2022
Nájomná zmluva
353/2022
32,94 € Mesto Pezinok Martin Záhumenský
26. August 2022
Nájomná zmluva
354/2022
60,00 € Mesto Pezinok Ing. Lucia Kozárová
25. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122230671
350/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
25. August 2022
Zmluva o reklame
334/2022
0,00 € Mesto Pezinok JŠ servis, s.r.o.
25. August 2022
Zmluva o reklame
346/2022
0,00 € Mesto Pezinok CORA GEO, s.r.o.
23. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 5, Orešie č.34
348/2022
179,09 € Mesto Pezinok Mária Královičová
23. August 2022
Zmluva_Rekonstrukcia strechy požiarnej zbrojnice
349/2022
199 382,83 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
19. August 2022
Dodatok č. 1 - zber odpadu a o školskom projekte
347/2022
0,00 € Mesto Pezinok EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1009861899 DATA karty 6 ks - TABLETY
341/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
17. August 2022
Zmluva o reklame
342/2022
0,00 € Mesto Pezinok Igor Noga KES & COM
17. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122227746
343/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
17. August 2022
Zmluva_Rekonstrukcia stresneho plasta_MS Svatoplukova
344/2022
0,00 € KAMA Hydroizol, s.r.o. Mesto Pezinok
17. August 2022
Kúpna zmluva
345/2022
2 100,00 € Mesto Pezinok Milada Hletková
16. August 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
337/2022
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
16. August 2022
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
339/2022
0,00 € Obec Vinosady Mesto Pezinok
15. August 2022
Zmluva_Oprava vodovodneho sustemu v MS Bystricka
338/2022
23 950,24 € TZB SK s.r.o. Mesto Pezinok
12. August 2022
Zmluva o reklame
336/2022
0,00 € Mesto Pezinok SKALA TOPINVEST, spol. s r.o.
10. August 2022
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 4/2009
335/2022
0,00 € Petit Press, a.s. Mesto Pezinok
9. August 2022
Zmluva o reklame
333/2022
0,00 € Mesto Pezinok Flaga spol. s r.o.
8. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1009741577 DATA karty - TABLETY
329/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok