Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 213/C
497/2024
0,00 € Mesto Nitra Martin Szúdor
29. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 136/10
489/2024
0,00 € Mesto Nitra Valéria Frantová
29. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 1200/11
505/2024
0,00 € Mesto Nitra Silvia Kišová
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
395/2024
267 740,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o ...
507/2024
0,00 € Mesto Nitra Správa zariadení sociálnych služieb
28. Február 2024
Prenájom KD Dražovce - "zásnuby"
383/2024
200,00 € Mesto Nitra Patrícia Korčeková
28. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Dolné Krškany pri železnici 24/1
464/2024
0,00 € Mesto Nitra Gabriela Malíková
28. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 218/4
465/2024
0,00 € Mesto Nitra Peter Fuzák
28. Február 2024
Dohoda o postúení práv a povinností č. 73/2023/SMS-PC
466/2024
0,00 € Mesto Nitra Viera Zajacová
28. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Kynek 60/2
467/2024
0,00 € Mesto Nitra Viera Zajacová
28. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č.11637/12
478/2024
0,00 € Mesto Nitra Vladimír Čanaky
28. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 487/11
475/2024
0,00 € Mesto Nitra Simona Halmešová
28. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Párovce 57/4
469/2024
0,00 € Mesto Nitra Tatiana Mráziková
28. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 247/6
479/2024
0,00 € Mesto Nitra Marianna Martišová
28. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 19/2
482/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Zuzana Strápeková
28. Február 2024
Nájomná zmuva k hrobovému miestu Párovce 105/5
484/2024
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené
28. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 96/5
485/2024
0,00 € Mesto Nitra Jana Babiaková
28. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 61/5
486/2024
0,00 € Mesto Nitra Martin Cabada
28. Február 2024
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch č.FT/786/24/8763
490/2024
0,00 € Českoslovenká obchodná banka, a.s. Mesto Nitra
28. Február 2024
Zmluva k hrobovému miestu Mestský 353/7
487/2024
0,00 € Mesto Nitra Ingrid Mechírová