Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve na poskytnutie služby
467/2023
0,00 € OS Kosenie, s.r.o. Mesto Nitra
22. Február 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve na poskytnutie služby
470/2023
0,00 € OS Kosenie, s.r.o. Mesto Nitra
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
430/2023
35 000,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
21. Február 2023
Zmluva o dielo - dodanie tovaru na predmet: "CVČ Domino - Realizačná PD + výkaz výmer a rozpočet"
452/2023
19 800,00 € Proja architecture s. r. o. Mesto Nitra
21. Február 2023
Zmluva o dielo - Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby
357/2023
4 240,88 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
21. Február 2023
Zmluva o prenájme PRIESTOROV MESTSKEJ HALY V NITRE
439/2023
5 910,00 € NFG SERVICES s. r. o. Mesto Nitra
21. Február 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
464/2023
0,00 € Danuta Dzis Mesto Nitra
21. Február 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - COMIN
469/2023
0,00 € Mariia Markiv Mesto Nitra
21. Február 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - COMIN
471/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
20. Február 2023
Prenájom KC Zobor - seminár
121/2023
120,00 € Mesto Nitra CIVINET
20. Február 2023
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských, prekladateľských a tlmočníckych služieb
137/2023
0,00 € Ing. Andrea Spačková Mesto Nitra
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
271/2023
428 415,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Mesto Nitra
20. Február 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 312/9
375/2023
0,00 € Mesto Nitra Božena Bihariová
20. Február 2023
Zmluva o dielo PD - NA_Nitra, Zobor, Jelenecká TS, VNK, NNK
384/2023
7 356,00 € Enaco s.r.o Mesto Nitra
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 147/2022/OM zo dňa 26.09.2022
319/2023
0,00 € Mesto Nitra SPP - distribúcia, a.s.
20. Február 2023
Prenájom KC Zobor - hodnotiaca členská shcôdza
402/2023
12,00 € Mesto Nitra Zoborský spolok záhradkárov Nitra
20. Február 2023
Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hasičskú techniku
449/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
20. Február 2023
Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hasičskú techniku
450/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
20. Február 2023
Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hasičskú techniku
451/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
224/2023
304,70 € Mesto Nitra Ivan Kopecký SAMI DECOR