Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Prenájom KC Zobor - seminár
121/2023
120,00 € Mesto Nitra CIVINET
20. Február 2023
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských, prekladateľských a tlmočníckych služieb
137/2023
0,00 € Ing. Andrea Spačková Mesto Nitra
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
271/2023
428 415,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Mesto Nitra
20. Február 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 312/9
375/2023
0,00 € Mesto Nitra Božena Bihariová
20. Február 2023
Zmluva o dielo PD - NA_Nitra, Zobor, Jelenecká TS, VNK, NNK
384/2023
7 356,00 € Enaco s.r.o Mesto Nitra
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 147/2022/OM zo dňa 26.09.2022
319/2023
0,00 € Mesto Nitra SPP - distribúcia, a.s.
20. Február 2023
Prenájom KC Zobor - hodnotiaca členská shcôdza
402/2023
12,00 € Mesto Nitra Zoborský spolok záhradkárov Nitra
20. Február 2023
Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hasičskú techniku
449/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
20. Február 2023
Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hasičskú techniku
450/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
20. Február 2023
Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hasičskú techniku
451/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
224/2023
304,70 € Mesto Nitra Ivan Kopecký SAMI DECOR
17. Február 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. j. 2202/2011/OM v znení neskorších dodatkov
382/2023
0,00 € Mesto Nitra František Šranko F. A M.
17. Február 2023
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
133/2023
0,00 € MIBE Reisen s.r.o. Mesto Nitra
17. Február 2023
Spolupáca pri realizácii podujatia "Klavírny recitál Wojciecha Waleczeka"
225/2023
0,00 € Mesto Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Február 2023
Zabezpečenie vystúpenia FS Čeľaďania
262/2023
200,00 € Ing. Alžbeta Seredičová Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
267/2023
165 702,00 € Rehoľa piaristov na Slovensku, RŠÚ piaristov - ZŠS, ŠKD Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
268/2023
0,00 € Logoškola s.r.o. Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
269/2023
84 965,00 € PaedDr. Anna Baráthová Súkromné CŠPP DYS-CENTRUM Mesto Nitra
17. Február 2023
zabezpečenie vystúpenia SS Senior - Matičiar
318/2023
80,00 € Tatiana Moravčíková Mesto Nitra
17. Február 2023
Zabezpečenie vystúpenia maskota Corgiho na podujatí Nitrianske fašiangy
322/2023
40,00 € Roland Ligač Mesto Nitra