Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 918/10
147/2024
0,00 € Mesto Nitra Kamila Uherová
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 10/B9
155/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Anna Ivanová
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 237/11
161/2024
0,00 € Mesto Nitra Janka Strnisková
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 44/J6
201/2024
0,00 € Mesto Nitra Janka Komarňanská
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 56/9
179/2024
0,00 € Mesto Nitra Bc. Eliška Šutková
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 46/9
178/2024
0,00 € Mesto Nitra Bc. Eliška Šutková
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 102/9
172/2024
0,00 € Mesto Nitra Vladimír Jaššo
22. Január 2024
Nájomná zmkuva k hrobovému miestu Pár.186/5
202/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Hildebrandová
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 201/5
203/2024
0,00 € Mesto Nitra Viera Kovanová
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 89/9
204/2024
0,00 € Mesto Nitra RNDr. Juraj Vízy
22. Január 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
205/2024
0,00 € Mariia Vikulová Mesto Nitra
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM Párovský 188/11
208/2024
0,00 € Mesto Nitra Eva Klenková
19. Január 2024
Zmluva na poskytnutie služby - služby odborného lesného hospodára
132/2024
930,00 € TaxLes - RTS, s.r.o. Mesto Nitra
19. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.03636/2022-PKZO-B40180/22.00
2841/2022
110,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Nitra
19. Január 2024
Dodatok č. 9 ku komisionárskej zmluve č. j. 75/2020/OM zo dňa 28.01.2020 v znení dodatku č. 1-8
3488/2023
0,00 € Mesto Nitra Službyt Nitra, s.r.o
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
167/2024
0,00 € PROSMAN A PAVLOVIČ, Advokátska kancelária s.r.o. Mesto Nitra
18. Január 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
163/2024
0,00 € Yuliia Hodnieva Mesto Nitra
18. Január 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
164/2024
0,00 € Danylo Dunaienko Mesto Nitra
18. Január 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
166/2024
0,00 € Artem Kravchenko Mesto Nitra
18. Január 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
168/2024
0,00 € Andrii Berezhniuk Mesto Nitra