Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zabezpečenie vystúpenia hudobného zoskupenia Nitrianska heligónka v rámci podujatia - Svätourbanské zoborské slávnosti 2024
1255/2024
100,00 € Ing. Stanislav Ďurica Mesto Nitra
20. Máj 2024
Zmluva o Platobnej karte - p. Oľga Hádeková k účtu číslo: SK80 0900 0000 0050 6011 9575
1314/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Nitra
17. Máj 2024
Prenájom KD P. Háje - "členská schôdza"
1286/2024
30,00 € Mesto Nitra Poľovnícke združenie Klokočina
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
513/2024
9 485,00 € Manageria Mesto Nitra
17. Máj 2024
Prenájom KC Zobor - "Hafla"
955/2024
60,00 € Mesto Nitra Iveta Molnárová
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
1112/2024
1 000,00 € Mesto Nitra KYOYU s. r. o.
17. Máj 2024
Zabezpečenie vystúpenia hudobného zoskupenia Heligonkári Feješovci v rámci podujatia - Deň matiek 2024
973/2024
300,00 € Božena Feješová Mesto Nitra
17. Máj 2024
Výpožička Synagógy - "My sme malí muzikanti" koncert žiakov Tralaškoly
1265/2024
0,00 € Mesto Nitra Súkromná základná umelecká škola
17. Máj 2024
Výpožička Synagógy - "Výchovný koncert"
1279/2024
0,00 € Mesto Nitra Základná škola Nábrežie mládeže
17. Máj 2024
Prenájom Synagógy - "Absolventský koncert žiakov SZUŠ H. Madariovej v Nitre"
1281/2024
400,00 € Mesto Nitra Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej
17. Máj 2024
Zmluva o elektronických službách - Oľga Hádeková
1298/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Nitra
16. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
3335/2023
20,12 € Mesto Nitra Katarína Tóthová, s.r.o.
16. Máj 2024
Nájomná zmluva
223/2024
1,00 € Mesto Nitra Katarína Tóthová, s.r.o.
16. Máj 2024
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o výpožičke č.j.1476/2022/OM zo dňa 29.07.2022.
225/2024
0,00 € Mesto Nitra Katarína Tóthová, s.r.o.
15. Máj 2024
Prenájom KC Zobor - "Vianočný koncert DUO JAMAHA"
496/2024
200,00 € Mesto Nitra KOTVAN PARTNERS s.r.o.
15. Máj 2024
Chemické ošetrenie vzrastlých stromov – pagaštan konský - celé územie mesta
1266/2024
13 000,00 € Green -tree servises s.r.o. Mesto Nitra
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
721/2024
532,00 € Top sport team Mesto Nitra
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
774/2024
0,00 € FIFA League Mesto Nitra
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí transferu - NKN - Unicef
1177/2024
33 567,24 € Mesto Nitra Nitrianska komunitná nadácia
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí transferu - NKN - Unicef - Aktivita 1.2
1178/2024
8 910,00 € Mesto Nitra Nitrianska komunitná nadácia