Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2023
Výpožička sSynagógy - koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry
390/2023
0,00 € Mesto Nitra Lucia Krištofíková - St.Kristof
15. Február 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Lipa - Výstavná č. 6
52/2023
162 000,00 € JOMAKSTAV s.r.o. Mesto Nitra
15. Február 2023
prenájom KC Zobor - divadelné predstavenie
195/2023
240,00 € Mesto Nitra Divadelné centrum, o.z.
15. Február 2023
Prenájom KC Zobor - divadelné predstavenie
196/2023
240,00 € Mesto Nitra Divadelné centrum, o.z.
15. Február 2023
Prenájom KC Zobor - divadelné predstavenie
198/2023
240,00 € Mesto Nitra Divadelné centrum, o.z.
15. Február 2023
Prenájom KC Zobor - svadba
240/2023
745,00 € Mesto Nitra Catering Service Nitra s.r.o.
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
142/2023
0,00 € Lingvia -Translations Europe s. r. o. Mesto Nitra
14. Február 2023
Zmluva o dočasnom prenájme Amfiteátra - Koncert Mira Jaroša
190/2023
1 350,00 € Mesto Nitra Kultúra Slovakia, s. r. o.
14. Február 2023
Prenájjom KD Dolné Krškany - výročná schôdza
210/2023
10,00 € Mesto Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku, MO č. 11, Nitra - Dolné Krškany
14. Február 2023
Zámenná zmluva so zriadením Záložného práva
367/2023
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené
14. Február 2023
Prenájom KC Zobor - stretávka
372/2023
160,00 € Mesto Nitra Roman Stolárik
14. Február 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu 71/2 Kolumbárium Selenec
386/2023
0,00 € Mesto Nitra Denisa Stretavská
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach krízovej intervencie
393/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nitra
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach pre FO, ktoé sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
394/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra- lokalita č. 1 - Párovce, Mlynárce
300/2023
30 529,98 € Otakar Šabík Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 2 - Staré Mesto II, IV
301/2023
46 260,78 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 3 - Staré Mesto III
302/2023
12 713,40 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č.4 - SPU, P.Háje, Zobor, Dražovce, Kynek
303/2023
20 470,16 € Ľuboš Cibula Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č.5 - Chrenová I, IV
304/2023
55 058,98 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 6- Chrenová II,III
305/2023
81 078,54 € RUDBECKIA, s.r.o. Mesto Nitra