Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
587/2023
5 432,40 € Mesto Nitra SPP - distribúcia, a.s.
13. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 10/B2
2912/2023
0,00 € Mesto Nitra Michal Jašík
13. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 54/14
2914/2023
0,00 € Mesto Nitra Jana Kinčíková
13. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský cintorín 44/7
2915/2023
0,00 € Mesto Nitra Gabriela Porubská
13. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 19/9
2917/2023
0,00 € Mesto Nitra Marta Mráziková
13. Október 2023
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 117/C
2918/2023
0,00 € Mesto Nitra Igor Vrbenský
13. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Pár.160/11
2920/2023
0,00 € Mesto Nitra Iveta Vargová Drábová
13. Október 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností k zmluve č.1464/2020/SMS-PC
2934/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Emília Burdová
13. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Kynek 16/2
2924/2023
0,00 € Mesto Nitra Oľga Matušová
13. Október 2023
Do PPaP z NZ č. 959/2017/OM-SPPC Kynek 50/3
2944/2023
0,00 € Mesto Nitra Zdenka Holecová
13. Október 2023
NZ k HM Kynek 50/3
2945/2023
0,00 € Mesto Nitra Miroslav Varga
13. Október 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností č.2959/2022/SMS-PC
2949/2023
0,00 € Mesto Nitra Jana Váliková
13. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Kynek 59/3
2950/2023
0,00 € Mesto Nitra Vladimír Urban
13. Október 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 124/7
2952/2023
0,00 € Mesto Nitra Oľga Mitušinová
12. Október 2023
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
2932/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
12. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. j. 1332/2022/KreaC
2936/2023
3 047 288,56 € ELLIO, spol. s r.o. Mesto Nitra
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2836/2023
0,00 € Mesto Nitra Mária Valenčíková - HULA
11. Október 2023
Zmluva o výpožičke kníh v rámci realizácie projektu UNICEF
2762/2023
0,00 € Mesto Nitra Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2933/2023
25 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Nitra
11. Október 2023
Dodatok k zmluve č. 1237/2023 k projektu UNICEF
2935/2023
7 500,00 € detský fond OSN Mesto Nitra