Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Zabezpečenie hudobného vystúpenia žiakov ZUŠ J. Rosinského v rámci podujatia - Chrenovské slávnosti
2290/2023
120,00 € Tibor Seidl Mesto Nitra
17. August 2023
Zmluva na dodanie potravín
2340/2023
34 255,13 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
17. August 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 381/8
2355/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Silvia Zubácka
17. August 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto Selenec 36/5
2351/2023
0,00 € Mesto Nitra Oto Zahradník
17. August 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 638/7
2348/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Elena Hunková
17. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 1032/11
2377/2023
0,00 € Mesto Nitra Marta Jedličková
17. August 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností č. 15381/14
2381/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Lenka Jakabová
17. August 2023
DoPPaP z NZ č. 1151/2021/SMS-PC M. 694/8
2383/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Tomovič
17. August 2023
Nájomná zmluva k HM M. 694/8
2384/2023
0,00 € Mesto Nitra Hilda Kuklová
17. August 2023
DoPPaP z NZ č. 1152/2021/SMS-PC M. 192/11
2385/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Tomovič
17. August 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 960/10
2388/2023
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Burianová
17. August 2023
Nájomná zmluva k HM M.192/11
2386/2023
0,00 € Mesto Nitra Hilda Kuklová
17. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Janíkovce 486/C
2389/2023
0,00 € Mesto Nitra Andrea Elčíková
17. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu DK pri kostole 40/5
2392/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Daniela Sklenárová
17. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 233/C
2393/2023
0,00 € Mesto Nitra Bohumil Vincúr
17. August 2023
Nájomná zmluva k HM CSCM 48/G6
2399/2023
0,00 € Mesto Nitra MUDr. Mária Raisová
17. August 2023
Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej hliadky v rámci podujatia - Chrenovské slávnosti 2023
2401/2023
77,00 € Naďa Červeňanská Mesto Nitra
17. August 2023
Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej hliadky v rámci podujatia - Chrenovské slávnosti 2023
2403/2023
35,00 € Simona Revayová Mesto Nitra
17. August 2023
Zmluva o spolupráci
2402/2023
0,00 € Fresco plus s.r.o. Mesto Nitra
17. August 2023
Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej hliadky v rámci podujatia - Chrenovské slávnosti 2023
2404/2023
38,50 € Natália Melová Mesto Nitra