Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
346/2023
0,00 € Mesto Nitra Juraj Hroššo
16. Február 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
347/2023
0,00 € Mesto Nitra Stela Ábelová
16. Február 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
349/2023
0,00 € Mesto Nitra Lara Verešová
16. Február 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
350/2023
0,00 € Mesto Nitra Natália Jurenková
16. Február 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
353/2023
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Linda Machalíková
16. Február 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
351/2023
0,00 € Mesto Nitra Šimon Halaj
16. Február 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
354/2023
0,00 € Mesto Nitra Hana Karabínová
16. Február 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
385/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Andrea Koprdová
16. Február 2023
Zmluva o prenájme KD Dražovce - výročná členská schôdza
370/2023
8,00 € Mesto Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku MO č. 4 Nitra – Dražovce
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
395/2023
45 500,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
16. Február 2023
Zmluva o dočasnom úžívaní KD Janíkovce/ 399/2023/OK
399/2023
390,00 € Mesto Nitra Združenie pri Spojenej katolíckej škole v Nitre
16. Február 2023
zmluva o dočasnom užívaní KD Párovské Háje - 406/2023/OK
406/2023
0,00 € Mesto Nitra Terra klub, O.Z.
15. Február 2023
Pfrenájom KC Zobor - divadelné predstavenie
197/2023
2 400,00 € Mesto Nitra Divadelné centrum, o.z.
15. Február 2023
Prenájom KC Zobor - degustácia vín
258/2023
10,00 € Mesto Nitra Zoborský spolok záhradkárov Nitra
15. Február 2023
Výpožička sSynagógy - koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry
390/2023
0,00 € Mesto Nitra Lucia Krištofíková - St.Kristof
15. Február 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Lipa - Výstavná č. 6
52/2023
162 000,00 € JOMAKSTAV s.r.o. Mesto Nitra
15. Február 2023
prenájom KC Zobor - divadelné predstavenie
195/2023
240,00 € Mesto Nitra Divadelné centrum, o.z.
15. Február 2023
Prenájom KC Zobor - divadelné predstavenie
196/2023
240,00 € Mesto Nitra Divadelné centrum, o.z.
15. Február 2023
Prenájom KC Zobor - divadelné predstavenie
198/2023
240,00 € Mesto Nitra Divadelné centrum, o.z.
15. Február 2023
Prenájom KC Zobor - svadba
240/2023
745,00 € Mesto Nitra Catering Service Nitra s.r.o.