Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20170200875
19,92 € Andrea Haberlová Obec Smolenice
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1-809743574067
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Smolenice
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
hr. miesto č. 1196
13,28 € Mária Grgáčová Obec Smolenice
13. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok č.2
0,00 € viď zmluva Obec Smolenice
13. Február 2024
Dodatok č. 9 /2024
Dodatok č.9
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Smolenice
2. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA NB
byt č. 6
0,00 € Denisa Gregušová Obec Smolenice
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/01/01267
13,28 € Alena Ilavská Obec Smolenice
16. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny 3417/2023
3417/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Smolenice
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/01/01265
19,92 € Alexandra Ďurišová Obec Smolenice
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/01/01264
19,92 € Alexandra Ďurišová Obec Smolenice
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/01/01263
19,92 € Alexandra Ďurišová Obec Smolenice
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024/02/01266
13,28 € Anna Orišková Obec Smolenice
10. Január 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke č.1/2013
7
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Obec Smolenice
20. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
69 - 2023
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., Kongresové centrum SAV Smolenice Obec Smolenice
20. December 2023
Zmluva č. 57/2023 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov
57 - 2023
332,02 € Služby pre seniorov, n.o. Zariadenie pre seniorov Obec Smolenice
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy
Dodatok č.1
4 722,09 € Súkromná materská škola Lienka Obec Smolenice
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice na rok 2023
10/dot/2023
600,00 € Poľovnícke združenie Smolenice - Lošonec Obec Smolenice
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 68 - 2023
68 - 2023
0,00 € Martin Konečný M&K&V Obec Smolenice
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.08.2023
Dodatok č.1 k 40 - 2023
3 516,00 € Altech MS, s.r.o. Obec Smolenice
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
č. 1177
13,28 € Jaroslav Čačka Obec Smolenice