Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
prenájom KD
7/2024/KD
73,97 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
14. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
15/2024
0,00 € Obec Zeleneč Obec Biely kostol
12. Február 2024
prenájom kuchyne
6/2024/KD
19,80 € Obec Zeleneč Patrik Chynoranský
9. Február 2024
dodatok k zmluve č. S17T600286 o zvoze a skládkovaní odpadu
S17T600286/1
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
9. Február 2024
dodatok k zmluve č. S95T100502
S95T100502/1
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
30. Január 2024
zmena nájomcu HM
Dodatok č.D001/2024-280/Ľ k L/
12,00 € Zeleneč Halmo Patrik
25. Január 2024
zmena nájomcu HM
Dodatok č.D002/2024-178/Ľ k L/
24,00 € Zeleneč Kubišová Oľga
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služien
14/2024
7 920,00 € Regionálna rozvojová agentúra Obec Zeleneč
23. Január 2024
prenájom KD
4/2024/KD
60,00 € Obec Zeleneč Ivana Brunovská
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
13/2024
76,00 € SWAN a.s. Bratislava Obec Zeleneč
23. Január 2024
prenájom KD
5/2024/KD
268,44 € Obec Zeleneč DHZ Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
10/2024
500,00 € Obec Zeleneč Slovenský zväz chovateľov poštových holubov –ZO Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
7/2024
500,00 € Obec Zeleneč Spolok vinárov Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
9/2024
13 200,00 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
8/2024
500,00 € Obec Zeleneč Slovenský zväz záhradkárov –Základná organizácia Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
12/2024
500,00 € Obec Zeleneč Bežecko-Turisticko-Cyklistický Klub Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
11/2024
500,00 € Obec Zeleneč Komunita Zeleneč
15. Január 2024
prenájom KD
3/2024/KD
198,30 € Obec Zeleneč M. Schwarz
15. Január 2024
dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej KZ
3/2024
0,00 € Obec Zeleneč Mgr. Elena Bednáriková
15. Január 2024
dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu
5/2024
0,00 € Obec Zeleneč Mgr. Elena Bednáriková