Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o odpadovom hospodárstve
S17040005315.02.2024
0,00 € Obec Raková Obec Raková
23. Február 2024
Rámcová zmluva
FT/1156/24/8656/646662
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Raková
16. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
02/2024
200,00 € Obec Raková Lagusto, s.r.o.
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R:299/2024
1 000,00 € Obec Raková Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková
8. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny
4073/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
8. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny
4076/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Raková
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R: 171/2024
800,00 € Obec Raková Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Raková
8. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
9100904330
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Raková
8. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb
24012024
0,00 € MIM, s.r.o. Obec Raková
8. Február 2024
Licenčná zmluva
30012024
300,00 € eSYST s.r.o. Obec Raková
8. Február 2024
Licenčná zmluva
30012024
5,00 € eSYST s.r.o. Obec Raková
8. Február 2024
Nájomná zmluva 02/2024
022024
200,00 € Obec Raková Lagusto, s.r.o.
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R: 299/2024
500,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
7. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 22.01.2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 22.01.2013
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Raková
7. Február 2024
Zmluva o dielo
07022024
37 440,06 € GreMi KLIMA, s.r.o. Obec Raková
6. Február 2024
Nájomná zmluva 01/2024 o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
012024
230,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R: 298/2024
1 000,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
2. Február 2024
Nájomná zmluva
158708-02
0,00 € Obec Raková Zuzana Gulčíková a Dominik Gulčik
2. Február 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
620,19 € Obec Milíkov Obec Raková
2. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
4619027347
1 105,70 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Raková