Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
16032023
0,00 € Obec Raková Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor
23. Marec 2023
Nájomná zmluva 03/2023 o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD J. Palárika v Obci Raková
200,00 € Obec Raková Ján Špaldoň
23. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o skládkovaní odpadov
Dodatok č. 4 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 22.01.2013
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Raková
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S: 223 R: 48/2023
1 000,00 € Obec Raková Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Raková
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dodácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
500,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
23. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
23022023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Raková
15. Marec 2023
Nájomná zmluva 01/2023
13012023
230,00 € Obec Raková Turistický klub Polom Raková
15. Marec 2023
Nájomná zmluva 02/2023
08022023
200,00 € Obec Raková Ján Špaldoň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:54/2023
800,00 € Obec Raková Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Raková
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby ,,Externé riadenie projektu"
01032023
8 360,00 € Enviroprojekt, s.r.o. Obec Raková
16. Február 2023
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU TRIEDENÉHO ZBERU
23012023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 1 so zriadením vecného bremena o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
02032023
0,00 € Obec Raková Obec Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 1 so zriadením vecného bremena o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
02032023
0,00 € Obec Raková Anton Polička
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:262/2023
0,00 € Obec Raková Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
S327/R479/2022/2
28 629,48 € Obec Raková Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza
9. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
14122022
144,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Raková
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:55/2023
9 000,00 € Obec Raková Futbalový klub Polom Raková
6. Február 2023
Zmluva o zabezpečení služieb a činností pri separovanom zbere triedených zložiek komunálneho odpadu
1/2023
0,00 € Združenie TKO Semeteš n.o. Obec Raková
6. Február 2023
Zmluva o dielo
01/01/2023
930 723,83 € EKOMOS s.r.o. Obec Raková
23. December 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
260,00 € PaedDr. Erik Petrák Obec Raková