Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
897/2023
370,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ingrid Ondríková
25. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
891/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivana Macáková
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
358/2023
1 000,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
882/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zuzana Šprláková
21. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
880/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Rebeka Lieskovská
21. Júl 2023
Zmluva o dielo
879/2023
50 080,37 € D&H Wood, s.r.o.,029 47 oravská Polhora 447 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
875/2023
20,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Gorek
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
841/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr Monika Bošanská
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
850/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Zbojová
18. Júl 2023
Dodatok číslo 1 l zamestnávateľskej zmluve čáslo 100003795
822/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Ramcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálneho odpadu
778/2023
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
836/2023
18,50 € DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Príkazná zmluva
777/2023
0,00 € Slovenské centrum obstarávania, o. z., Podzámocká 67/6,97201 Bojnice Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Podnájomná zmluva
824/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Telovýchovná Jednota Sokol Liesek
18. Júl 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
803/2023
150,00 € eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
797/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Žibek
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
845/2023
350,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 22835/1A,022 01 Čadca
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
742/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dušan Gnida
18. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
761/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Hrkeľ
18. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
629/2023
71,51 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Radoslav Ďurica