Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1168/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Vojteček
20. Október 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1174/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tibor Šprla
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1167/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Vojteček
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1163/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Mravcová
18. Október 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
1149/2023
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Lepačková
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1146/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1145-2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
13. Október 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1144/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Kubás
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1135/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1134/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1133/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1137/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zuzana Haramiová
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1136/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková
11. Október 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
1131/2023
4 500,00 € L&L Creatives s.r.o., so sídlom Brezová 729/5, 900 42 Dunajská Lužná Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1123/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Kolejáková
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1126/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
10. Október 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
773/2023
71,51 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Mária Zbojová
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1124/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Polačiková
10. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1128/2023
390,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Landastik SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
9. Október 2023
Zámenná zmluva
587/2023
0,00 € Daniel Vavrek, Mária Vavreková Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek