Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1081/2023
400,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Poláčiková
14. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1065/2023
500,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martina Obrtáčová
12. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1053/2023
390,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Landastik SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
11. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektiny 9600488732
OL-1045/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel , a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
7. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1041/2023
400,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Patrik Šprlák
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1014/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Lieskovská
31. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1013/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Lieskovský
31. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1015/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Nastália Motýľová
30. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1010/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Paštrnák
23. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
990/2023
390,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 22835/1A,022 01 Čadca
23. August 2023
Darovacia zmluva
957/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
22. August 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. OL- 1147/2022
369/3/2023
389 238,80 € Grif plus s.r.o., Oravická 87, 027 12 Liesek Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
460/2023
28 600,00 € Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
16. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
965/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miroslav Hucík
15. August 2023
Kúpna zmluva č. Z20238040_Z
909/2023
1 992,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenšianske Teplice Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
15. August 2023
Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve č.: 103001397
939/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
946/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dáša Romaňáková
8. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
928/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Dreveňák
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdií č. 2008723
672/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Liesek
28. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
580/2023
46,11 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Patek a Sára Šangalová